Arbejde på en spændingsløs elbil

​Arbejdsopgaver, der ikke kræver spænding på det elektriske system, skal altid udføres spændingsløst. Der vil, som nævnt altid være spænding på højvoltsbatteriet, men det resterende elektriske system kan gøres spændingsløst, som beskrevet i forrige afsnit.

En elbil er aldrig helt spændingsløs, og der er risiko for elektrisk stød fra højvoltsbatteriet og kortslutning af dette. Du kan dog udføre mange arbejdsopgaver uden spænding på det øvrige elektriske system, hvorved du mindsker risikoen for elektrisk stød.

Vær opmærksom på, at højvoltsbatteriet kan være opbygget af flere batteripakker fordelt på flere steder i bilen.

Vær også opmærksom på, at der kan være spænding på forskellige dele, selvom tændingen er afbrudt. Når elbilen er under opladning, vil der ofte være spænding på kølesystemet for at sikre, at højvoltsbatteriet ikke bliver for varmt. Nogle elbiler opvarmer desuden højvoltsbatteriet under opladning i koldt vejr. Og endelig kan elbilen vedligeholdelsesoplade startbatteriet, når tændingen er slukket.

Udfordringerne

Der er altid spænding på batterier. De kan ikke slukkes, og spændingen på selve batteriet kan ikke afbrydes. Selvom du afbryder batteriet fra det øvrige elektriske system, skal du altid betragte arbejde på eller nær batteriet som arbejde under spænding.

Der kan opstå farlige situationer, når du arbejder med skærende værktøj eller svejser på eller nær det elektriske system. Det kan give brud på isoleringen af kabler og andre ledende dele. Der opstår ikke nødvendigvis fare i samme øjeblik, det sker, men det øger risikoen for elektrisk stød, kortslutninger og lysbuer, når der sættes spænding på det elektriske system igen. Derfor skal skaden straks udbedres.

Sådan arbejder du sikkert

Gør elbilen spændingsløs, og sørg for, at der ikke kan ske utilsigtet genindkobling, som beskrevet i afsnit 3. Undgå at forårsage skade på det elektriske system under arbejdet. Sker der en skade, skal den udbedres før genindkobling. Arbejde på eller i højvoltsbatteriet skal følge retningslinjerne, som er beskrevet i denne artikel, og kan ikke udføres som spændingsløst arbejde.

Huskeliste

Risiko og håndtering


En elbil er aldrig helt spændingsløs, da der altid er spænding på batteriet, hvilket kan medføre elektrisk stød og kortslutning af højvoltsbatteriet.

Du skal:

  • Sikre at bilen er intakt
  • Fjerne ladekablet
  • Afbryde tændingen
  • Fjerne servicesikringen
  • Tjekke (måle) spændingsløs tilstand i det område du skal arbejde
  • Anvende egnede personlige værnemidler, hvis du skal arbejde under spænding

Risiko og håndtering


Metalgenstande og værktøj kan skabe farlige situationer, når der sættes spænding på igen.

Du skal:

  • Kontrollere spændingsløs tilstand før og under arbejdet
  • Udbedre ødelagte eller beskadigede kabler under og efter arbejdet
  • Fjerne værktøj og elektrisk ledende genstande, inden der sættes spænding på igen