Bedre vilkår for TR og AMR i OK20

Se hvilke nye rettigheder du får som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis den nye overenskomst bliver stemt igennem.

​TR'ere og AMR'ere får samme ret til uddannelse
Både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i industrien får nu samme ret til uddannelse. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanter fremover får lov til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser under de fagforbund, der er repræsenteret i industrien. 

Den nye overenskomst giver også AMR'erne samme adgang til it-faciliteter på jobbet, som tillidsrepræsentanterne har i dag.

GDPR-regler må ikke spænde ben for dit TR-arbejde
Med forliget er det også blevet gjort klart, at GDPR-reglerne ikke må stå i vejen for dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Du kan derfor fortsætte din nuværende praksis for indsamling, opbevaring, behandling og udlevering af personoplysninger, som er nødvendige for, at du kan varetage din funktion.

Tillidsrepræsentanter hjælper med at bekæmpe social dumping
De nye tiltag i Industriens overenskomst, der skal bekæmpe social dumping, består bl.a. i, at tillidsrepræsentanten kan anmode om at holde et lokalt møde. Mødet kan afholdes, hvis man bliver gjort bekendt med problematiske forhold mht. udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold, når de arbejder i Danmark. 

Hvis industriforliget bliver stemt igennem, bliver der nedsat et fællesudvalg, der skal drøfte udviklingen inden for brugen af arbejdsudleje. Udvalget skal træde til, hvis der opstår mistanke om misbrug.