Bjarne har fået tilkendt Arne-pension – men regner ikke med at bruge den

Bjarne Andreasen er et af de flere tusinde medlemmer af Dansk Metal, der har fået ret til tidlig pension. Men helst vil han arbejde, indtil han bliver folkepensionist.

63-årige Bjarne Andreasen har arbejdet, siden han som 17-årig gik i lære som automekaniker. Han har gennem årene arbejdet med vedligehold og montage, han har arbejdet som mekaniker og i smedebranchen, hvor han i dag er smed hos BSV Krantilbehør. Han har fravalgt efterlønsordningen, og derfor kan han gå på folkepension om fire år, når han fylder 67.

Men med retten til tidlig pension, også kendt som Arne-pensionen, kan Bjarne trække sig tilbage to år tidligere – hvis han ellers vil til den tid. For egentlig regner han slet ikke med at gøre brug af retten. Han ser det som et sikkerhedsnet.

– Jeg kan da godt mærke, at jeg ikke er helt ung længere. Men jeg har det godt, og jeg trives med at gå på arbejde. Ingen kender dagen i morgen, og hvis det viser sig, at jeg ikke kan arbejde, til jeg er 67 år, så er jeg glad for at kunne gå fra før tid, siger Bjarne.

Og det er netop sådan med retten til tidlig pension, at den gives til dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.

Rigsarkivet på banen

Bjarne kan dokumentere 43,8 års tilknytning til arbejdsmarkedet. Han mangler at kunne dokumentere knap to måneder for at få tilkendt retten til tre års tidligere tilbagetrækning i forhold til de to år, han allerede har fået tilkendt.

– Det er ikke alt fra de tidlige år, som kan dokumenteres, fordi det aldrig er kommet ind på en pc. Vi har søgt hos Rigsarkivet, og jeg har været oppe hos min læge, som har søgt i gamle papirjournaler, siger Bjarne:

 – Så det er ikke altid lige let at få dokumentationen på plads, men jeg har fået god hjælp af Metalafdelingen. Vi har ordnet det meste i fællesskab. Måske vil det lykkes os at finde dokumentationen, men ellers er jeg tilfreds med de to år. Jeg regner som sagt ikke med at gøre brug af ordningen, slutter Bjarne.

Metal mener

De fleste Metal-medlemmer arbejder helt til pensionsalderen, men for nogle er det ikke muligt. Derfor er det vigtigt, at dem der har haft et langt og hårdt arbejdsliv, har mulighed for at trække sig tilbage, før de er helt slidt ned. Derfor bakker Dansk Metal op om Tidlig Pension. Det er et vigtigt sikkerhedsnet, som – sammen med efterlønsordningen – giver mange medlemmer mulighed for at stoppe før tid, hvis det bliver nødvendigt.