Bortvist - hvad gør du?

Få tjek på, hvordan du er stillet, hvis din arbejdsgiver giver dig en påtale, advarsel eller i værste fald bortviser dig fra arbejdspladsen.

​Hvis din arbejdsgiver er utilfreds med din arbejdsindsats eller din adfærd, kan du risikere at få en påtale eller en advarsel. Det kan ende med en afskedigelse eller i værste tilfælde en bortvisning.

De færreste oplever det, men hvis det sker, er det vigtigt, at du kender reglerne for din ret og pligt. Det er også godt at forholde sig til, hvordan du opfører dig i situationen, hvis du gerne vil videre sammen med din arbejdsgiver.

Den hårdeste sanktion
Hvert år er der Metalmedlemmer, som bliver bortvist fra arbejdspladsen. En bortvisning betyder, at ansættelsesforholdet stopper øjeblikkeligt, og så får man ingen løn. ­

– En bortvisning er den absolut hårdeste sanktion, man overhovedet kan give, siger souschef Peter Faber i Dansk Metals forhandlingssekretariat.

Der er dog ingen klar definition på, hvornår en bortvisning er den rette sanktion.

– Udgangspunktet er, at man kan blive bortvist, hvis man handler groft illoyalt over for sin arbejdsgiver. Man skal virkelig havde trådt ved siden af, siger Peter Faber.

Hvad er en...

  • PÅTALE: En påtale er en løftet pegefinger, som arbejdsgiveren bruger til at gøre dig opmærksom på, at du har en adfærd, der skal justeres. En påtale er ikke lige så alvorlig som en advarsel.
  • ADVARSEL: En arbejdsgiver bruger en advarsel til at præcisere, hvilken adfærd du skal ændre. Derfor bør en advarsel bl.a. være konkret, så du har en chance for at ændre adfærden. Den bør også beskrive, hvad konsekvenserne er, hvis du ikke efterlever advarslen.
  • BORTVISNING: En bortvisning er den alvorligste sanktion, din arbejdsgiver kan bruge mod dig. Bortvisning betyder, at du ikke længere får løn. Tyveri, vold og grov illoyalitet er ting, der typisk kan føre til en bortvisning.

Ingen løn og karantæne
Det er ikke fastlagt i lovgivningen, hvad der berettiger en bortvisning. Det kommer derfor an på en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Oven i at man ikke får løn som bortvist, rammes man også af karantæne i a-kassen, fordi en bortvisning rent juridisk betragtes som selvforskyld ledighed. Derfor er det vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre, hvis man skulle blive bortvist.

3 ting du kan gøre, hvis du er blevet bortvist

  • Du kan protestere, hvis du er uenig i bortvisningen.
  • Du kan tage fat i din TR eller Metalafdeling, som kan hjælpe dig med at protestere. Protesten skal komme inden for 14 dage efter bortvisningen, ellers er den ugyldig.
  • Du kan melde dig som ledig. Når du bliver bortvist, ophører dit ansættelsesforhold, og du er derfor ledig. Melder du dig ikke som ledig, kan du ikke få dagpenge.Kilde: Souschef Peter Faber, Dansk Metals forhandlingssekretariat.