Coronapas, vaccination og dit arbejde: Her er reglerne

Få overblik over reglerne om Coronapas og COVID-19-vaccination. Hvad må din chef kræve, og hvad er dine rettigheder, hvis du arbejder i udlandet?

 

Er du et af de mange medlemmer af Dansk Metal, der ofte rejser til udlandet for at arbejde? Det kan fx være som rejsemontør, der enten selv skal udføre montage-arbejde eller skal bistå udenlandske kolleger i at servicere, vedligeholde eller reparere maskiner eller anlæg.

Så ved du også, at hjemmekarantæne, lokale regler og restriktioner kan påvirke dig og dit arbejde.

Her har vi samlet et overblik over dine rettigheder og regler ved Coronapas og COVID-19 vaccination.

OBS: Regler og informationer kan ændre sig fra dag til dag. Det er derfor altid de seneste opdateringer på følgende hjemmesider, der er gældende:
Fagbevægelsens Hovedorganisation, Udenrigsministeriet og sundhed.dk.

Tjenesterejser til udland
Skal du rejse til udlandet for at arbejde, så tag altid kontakt til din Metalafdeling for at sikre dig, at dine vilkår omkring tjenesterejser er i orden. Det kan fx handle om hjemmekarantæne både ved ud- og hjemrejse og eventuelle indtægtstab i perioden.

 

Hvordan får jeg et Coronapas?
Du kan enten få et Coronapas for COVID-19 vaccine eller et Coronapas for COVID-19 test. Du kan kun se og downloade Coronapas for COVID-19 test, hvis du er testet negativ og prøvesvaret ikke er ældre end syv dage. For at downloade dit Coronapas for COVID-19 vaccination, skal du have afsluttet dit vaccinationsforløb.
Download begge typer Coronapas på sundhed.dk

Kan jeg bruge mit Coronapas, når jeg skal arbejde i udlandet?
Reglerne for dokumentation ved rejser til udlandet varierer fra land til land. Og de kan hurtigt ændre sig.
Nogle lande kræver fx, at du benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge, mens andre lande vil se coronapasset for COVID-19 test som fyldestgørende dokumentation for en negativ COVID-19 test.
Derfor skal du altid holde dig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside

Skal jeg i karantæne, når jeg rejser til udlandet med mit arbejde?
Hvis du er sendt af sted på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i hjemmekarantæne på grund af smittefare, har du krav på at få løn i karantæneperioden. Her har arbejdsgiveren ansvaret, da det var vedkommende, der traf beslutningen om at sende dig af sted på tjenesterejse.
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation (opdateres løbende).

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på, hvis jeg rejser til udlandet på grund af arbejde?
Du skal først og fremmest være opmærksom på, at du skal i karantæne både ved ud- og hjemrejse. Der er krav om selvisolation ved ud- og hjemrejse til og med den 5. april 2021.
Vi anbefaler, at du altid tager kontakt til din Metalafdeling for at sikre dig, at dine vilkår omkring tjenesterejser er i orden. Det kan fx handle om hjemmekarantæne både ved ud- og hjemrejse og eventuelle indtægtstab i perioden.
Du bør også holde dig opdateret på de lokale regler og restriktioner i det land, du skal til. Det kan du gøre ved at kontakt ambassaden eller konsulatet eller på Udenrigsministeriets hjemmeside.
Se oversigt over danske ambassader/konsulater i verden her

Kan jeg nægte at tage på tjenesterejse?
Hvis du overvejer at nægte at tage på tjenesterejse, så kontakt din Metalafdeling. Vi kan hjælpe, hvis du og din arbejdsgiver er uenige, om du skal afsted.

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Du vil derfor som udgangspunkt ikke kunne nægte at tage på tjenesterejse. Hvis du er i en særlig risikogruppe og en læge har vurderet, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at tage på tjenesterejse, skal du oplyse din arbejdsgiver om dette.

Hvis det lægefagligt vurderes, at det konkret vil være helbredsmæssigt uforsvarligt for dig at tage på tjenesterejse, så har du ret til ikke at tage af sted.

Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver lader det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du nægter. Du bør kontakte din fagforening, hvis du og din arbejdsgiver er uenige om, hvorvidt det er helbredsmæssigt forsvarligt for dig at tage på tjenesterejse.
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation (opdateres løbende).

Hvor tit skal man forny sit Coronapas for COVID-19 vaccination?
Det vides ikke endnu. Men når der ligger faste regler om det, vil du kunne læse det på sundhed.dk.

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret?
Nej, en arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere mod Covid-19. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation (opdateres løbende)

Må arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet vaccineret?
Oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning. Arbejdsgiver må ikke anmode om helbredsoplysninger, hverken før eller under ansættelsen.

Kun i de helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at du har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge, om du er vaccineret.
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation (opdateres løbende).

Kan jeg blive fyret, hvis jeg ikke vil eller kan blive vaccineret?
Nej, som udgangspunkt ikke.

Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod Covid-19, hvis du f.eks. skal arbejde i et land, hvor indrejse kræver vaccination mod Covid-19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser.

I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først afsøge om, der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige sig, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation (opdateres løbende).