Dansk Metal har afholdt kongres – hvad betyder det for dig?

Dansk Metal afholdt sin 57. kongres i september 2020. Her kan du læse om de vigtigste beslutninger og debatter – og hvad beslutningerne på kongressen kommer til at betyde for dig som medlem.

Normalt ville der blive afholdt informationsmøder om beslutningerne truffet på kongressen, men i disse corona-tider er det blevet aflyst, derfor forsøger vi at belyse nogle af de vigtigste temaer i denne artikel. Hvor står Dansk Metal fx på spørgsmålet om udhulingen af dagpenge? Hvordan sikrer vi os, at alle medlemmer får en endnu bedre service? Og hvad kommer vi til at gøre for vores tillidsvalgte? Det kan du læse mere om her.

Dansk Metal er i topform
Lad os starte med en god nyhed, der blev offentliggjort på kongressen: Dansk Metal har for første gang siden midten af 90’erne medlemsfremgang. Vi har i lang tid være gode til at få nye medlemmer, men knap så gode til at fastholde dem. Det er vi blevet bedre til, men vi skal være endnu bedre. På forrige kongres besluttede man et mål om at opnå medlemsstabilisering – denne gang var vi mere ambitiøse, og i de næste fire år skal vi have medlemsfremgang. Det er ambitiøst, men vi tror på det. Jo flere vi er sammen, jo stærkere er vi. Til gavn for alle medlemmer.

Nemmere, hurtigere og mere digitalt for vores medlemmer
Dansk Metal skal være der for alle vores medlemmer, ligegyldig hvilken livssituation de er i. Men vi skal i endnu højere grad være der, når der er kriser. Coronakrisen satte skub i en ny form for medlemshjælp, da vi ikke kunne gøre, som vi plejede. De erfaringer skal vi udnytte i fremtiden, så vi kan betjene alle jer medlemmer endnu hurtigere og bedre.

Vi står nemlig i en ny tid. Mange medlemmer vil have svar hurtigt og helst på mobilen. Derfor besluttede kongressen også, at Dansk Metal skal hjælpe medlemmerne hurtigere, nemmere og mere digitalt. Alt, hvad der kan gøres digitalt og nemt, skal gøres digitalt og nemt. Det betyder dog ikke, at vi slipper den menneskelige kontakt. Det at være i øjenhøjde giver noget helt særligt for alle parter. Vi skruer op for det digitale, men ikke ned på den menneskelige kontakt. Det håber vi, alle medlemmer vil mærke.

Fokus på de tillidsvalgte og flere faglærte
Dansk Metals tillidsvalgte er fortropperne. Det er dem, der løser problemerne ude lokalt på virksomhederne, og det er ofte dem, der er med til at hverve medlemmer til Dansk Metal. Vi ved, at jo bedre uddannet vores tillidsvalgte er, jo bedre er de også til at løse deres opgaver. Derfor besluttede kongressen et konkret mål om, at Dansk Metal skal have endnu flere tillidsvalgte – og de skal være endnu bedre uddannet. Det bliver der nu udarbejdet konkrete planer for, udover alle de ting vi allerede har gjort, som fx renoveringen af Metalskolen Jørlunde. 

Vi kommer til at mangle titusindvis af faglærte i fremtiden. Derfor besluttede kongressen, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre os, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at flere ufaglærte bliver opkvalificerede til at være faglærte. Erhvervsuddannelserne skal være up-to-date, og vi skal en gang for alle have taget et opgør med, at gymnasievejen er den mest prestigefyldte.

Lovbestemt mindsteløn, Produktionsdanmark og udhuling af dagpenge
På kongressen blev der også taget stilling til flere politiske emner. Dansk Metal er stadig store fortalere for EU, da det giver arbejdspladser til Danmark. Men siger stort nej tak til en lovbestemt mindsteløn dikteret fra EU, som potentielt vil ødelægge den danske model. Den danske model er altafgørende for, at vi kan fastholde vores stærke velfærdssamfund, have stærke overenskomster med reallønsfremgang og stadig have konkurrencedygtige virksomheder. Og lige netop konkurrencedygtige virksomheder i Produktionsdanmark skal vi have endnu flere af. Danmark skal udnytte den grønne omstilling, og vi skal sikre gode danske arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø til vores medlemmer. Apropos arbejdsmiljø, så skruer Dansk Metal op for indsatsen, for alle skal have et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk. 

I relation til det, så vedtog kongressen også, at Dansk Metal bakker op om Velfærdsforliget. Det vil koste over 50 milliarder kr. at opsige forliget. Det har Danmark ikke råd til. I stedet skal der være fokus på seniorer ved de kommende overenskomstforhandlinger, på arbejdsmiljø, og nedslidte skal have bedre mulighed for at skifte spor i deres arbejdsliv. På den måde tror vi, at alle får en god seniortilværelse.

Samtidig gik kongressen ind for, at Dansk Metal fortsat skal arbejde for, at udhulingen af dagpengene – altså hvor meget man får i dagpenge i forhold til ens tidligere løn – skal stoppes. Ingen skal gå fra hus og hjem, fordi man er så uheldig at blive ledig. 

Fremtiden er vores
Vi glæder os til at rulle de vedtagne beslutninger og mål ud sammen med alle jer medlemmer. Lykkes vi med de mange ambitiøse mål – og det vil vi – så er vi helt sikre på, at vi kommer til at leve op til kongressens slogan: Fremtiden er faglært. Fremtiden er grøn. Fremtiden er fællesskab – ja, fremtiden er vores!