Dansk Metal sikrede lærling en halv million i erstatning

Under en arbejdsulykke kom en mekanikerlærling alvorligt til skade og blev senere nægtet erstatning. Men Dansk Metal sikrede lærlingen de penge, han havde krav på.

På en lun forårsdag fik en mekanikerlærling sin hånd i klemme mellem en gaffeltruck og gaffeltruckens tårn. Han fik voldsomme skader på hånden, og det skulle vise sig at få skæbnesvangre konsekvenser for lærlingens arbejdsliv.

Arbejdsulykken skete, da lærlingen skulle udskifte tårnet på en gaffeltruck. Han brugte den ene hånd til at styre traverskranen og den anden hånd til at styre byrden. Men netop denne dag skulle han bruge en anden traverskran, end han var vant, og han var ikke blevet instrueret ordentligt. Det var her, han fik sin ene hånd i klemme. Lærlingens arbejdsdag endte derfor med en tur på skadestuen. Han gjorde senere sin uddannelse færdig, men skaderne på hånden gjorde det umuligt for ham at fortsætte som mekaniker.

Blev nægtet erstatning
Arbejdsgiverens forsikringsselskab nægtede at betale erstatning til lærlingen. De mente ikke, at ulykken var arbejdsgiverens ansvar. Men efter at Dansk Metal blev involveret i sagen, blev der indgået et forlig. Det betød, at lærlingen fik en halv million kroner i erstatning. Han var lykkelig over, at Dansk Metal var tovholder på sagen og fik en advokat til at føre den.

En arbejdsulykke som denne viser, hvor vigtigt det er, at lærlinge får ordentlig oplæring i at bruge værktøjer, maskiner og redskaber korrekt. Ellers kan de komme alvorligt til skade. Det kan få kæmpe konsekvenser for deres arbejdsliv fremover.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet var der i 2019 over 40.000 anmeldte arbejdsulykker i Danmark. Som i den her sag er det ofte hænderne, det går ud over. Hvis du selv har været ude for en arbejdsulykke og har brug for hjælp, kan du altid kontakte din Metalafdeling.

Medlemmet af Dansk Metal, der optræder i denne artikel, er anonymt. Det samme er virksomheden, som medlemmet arbejdede på, men deres navne er redaktionen bekendt. Vi har valgt at anonymisere dem af hensyn til medlemmet. Vi har fået lov af medlemmet til at omtale hans sag.