Dansk Metal skaffer millioner af pensionskroner tilbage til medlemmerne

Der er hyppigt fejl i pensionsindbetalingerne på medlemmernes lønsedler. Men det faglige system står klar til at hjælpe de medlemmer, som kommer i klemme i forhold til deres arbejdsgiver.

Der sker stadig alt for mange fejl, når arbejdsgiverne indbetaler til medlemmernes pensionsordninger. Langt de fleste fejl skyldes netop fejl og ikke ond vilje fra arbejdsgivernes side. Men du kan holde øje med dine pensionsindbetalinger ved jævnligt at tjekke dine lønsedler for, om alting stemmer.

Er du timelønnet, eller svinger din løn fra måned til måned, fordi du har vagter på forskellige tidspunkter eller overarbejde, er det særligt vigtigt, at du tjekker hver eneste af dine lønsedler.

Selv små fejl med små beløb løber op og kan få stor betydning for din pensionsopsparing. Hvis du opdager en fejl eller er i tvivl, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale Metalafdeling.​

Det bliver opdaget
Hvert år behandler Dansk Metal mange hundrede sager om pension - det er sager om manglende pensionsindbetalinger, fejl i indbetalingerne og rod med satserne. Hvis ikke fejlene blev opdaget, ville det koste medlemmerne flere millioner kroner om året. Men det bliver opdaget.

Sagerne kommer ind til forbundet, når et medlem kontakter Dansk Metal, fordi vedkommende har opdaget fejl. Men derudover kommer langt de fleste sager faktisk direkte fra pensionsselskaberne, som holder godt øje med indbetalingerne. Når de opdager problemer med indbetalingen på en medarbejders pensionskonto, sender de sagen til Dansk Metal.

Problemerne kan ikke alene gå ud over folks pensioner, men også deres forsikringer mod ulykker, kritisk sygdom, invalidering og død. Derfor er det et område, som er meget vigtigt for Dansk Metal.

– Sagernes omfang og antal viser, at der stadig er behov for et fagligt system til at hjælpe medlemmer, som af den ene eller anden grund kommer i klemme i forhold til deres arbejdsgiver, siger Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Dansk Metal.

Arbejdsgiverne må ikke tilbageholde din løn
Når arbejdsgiveren opdager, at han har glemt at indbetale pension, eller at han har indbetalt et forkert beløb, vil han i nogle tilfælde forsøge at tilbageholde en del af den kommende månedsløn for at rette op på de manglende pensionsindbetalinger.

Men det må han ikke. Han skal derimod indbetale både lønmodtagerens og arbejdsgiverens andel af de manglende indbetalinger. Det vil sige, at lønmodtageren reelt får en dobbelt indbetaling.

Kontakt din afdeling, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver har rettet fejl med indbetalingerne på den rigtige måde.