Danske industrivirksomheder tager flere lærlinge

Med de seneste tal fra Undervisningsministeriet står det klart, at flere unge mennesker på en erhvervsuddannelse får praktikpladser i industrien. Dermed er trepartsaftalen om flere praktikpladser fra 2016 begyndt at vise sin effekt.

​​Sidste år skrev 4990 erhvervsskoleelever under på lærlingekontrakter med danske industrivirksomheder. Det er 237 flere end i 2016, hvor antallet af praktikpladser i industrien var 4753. Det glæder fagforbundet Dansk Metal, da netop manglen på praktikpladser har været en alvorlig bremse for at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft.

- Mangel på faglært arbejdskraft er ét af helt store problemer i dansk økonomi – og det vil blive større i de kommende år. Derfor har vi igen og igen sat problemstillingen med de manglende lærepladser på dagsordenen. Så det glæder mig naturligvis, at det ser ud som om, bøtten er vendt, så vi igen kan se fremgang i lærepladserne i industrien, siger Kasper Palm, der er forbundssekretær i Dansk Metals uddannelsesafdeling.

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der netop skulle gøre noget ved manglen på praktikpladser. Målet i aftalen er, at der inden 2020 skal etableres 8.000 – 10.000 flere praktikpladser.

Mangel på faglært arbejdskraft er ét af helt store problemer i dansk økonomi – og det vil blive større i de kommende år. Derfor har vi igen og igen sat problemstillingen med de manglende lærepladser på dagsordenen.
Kasper Palm, forbundssekretær

De seneste praktikpladstal afslører dog, at selvom det går fremad i industrien, er der fortsat langt i mål, og der er også langt til delmålet på 2.100 flere praktikpladser i 2018. Desværre er det samlede antal praktikaftaler på tværs af alle sektorer faldet i 2017.

- Trepartsaftalen var et vigtigt signal, der blev sendt fra parterne om, at vi alle tager problemstillingen alvorligt. Vi kan desværre se en udvikling, hvor det samlede antal praktikpladser går ned, og det er langtfra acceptabelt. Det ser ud som om, arbejdsgiverne i industrien har indset, at det at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft er fuldstændig nødvendigt for at Produktionsdanmark kan bestå. Det klarsyn skal de andre sektorer også have, siger Kasper Palm.

På trods af behovet for mere faglært arbejdskraft har regeringen valgt at gennemføre besparelser på erhvervsuddannelserne. Det er på trods af, at flere og flere arbejdsgivere melder om problemer med at skaffe unge, der vil i lære.

Der er ganske enkelt behov for en massiv satsning på området, der følges op med de nødvendige midler
Kasper Palm, forbundssekretær

​- Det er altså helt skørt, at man i en periode, hvor man er meget langt fra målsætningen om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse, og hvor arbejdsgiverne i nogle regioner og inden for en række fag melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft, alligevel fra regeringens side vælger at spare penge på erhvervsuddannelserne. Jeg mener, det er kontraproduktivt i forhold til at løse de problemer, vi står overfor. Der er ganske enkelt behov for en massiv satsning på området, der følges op med de nødvendige midler, siger Kasper Palm, forbundssekretær i uddannelsesafdelingen i Dansk Metal.