Derfor skal du tage efter- og videreuddannelse

Hvorfor bør medlemmerne af Dansk Metal tage efter- og videreuddannelse? Hvilken betydning har det for virksomhederne og samfundet? Cheføkonom Thomas Søby svarer.

Hvorfor mener Dansk Metal, det er vigtigt, at Danmarks faglærte efter- og videreuddanner sig?

Efter- og videreuddannelse er vigtigt på alle leder og kanter. På individniveau er det vigtigt, fordi arbejdsmarkedet kommer til at udvikle sig mere hastigt i fremtiden, end vi hidtil har set. Det betyder, at man over sit arbejdsliv kommer til at skulle varetage langt flere arbejdsfunktioner med flere teknologier, end vi har været vant til. Det vil sige, at hvis man ikke efter- og videreuddanner sig på sine kompetencer, så risikerer man at blive irrelevant på arbejdsmarkedet.

 

Hvad får man konkret ud af at efter- og videreuddanne sig? Det koster jo både tid og penge?

Det er relativt banalt, at mere uddannelse giver højere løn. Der er med andre ord en klar gevinst for den enkelte, hvilket illustreres i løn- og beskæftigelsestallene. Faglærte med videreuddannelse tjener i gennemsnit omkring 6.000 kr. mere om måneden, og beskæftigelsesfrekvensen stiger med otte procentpoint for faglærte med videreuddannelse, hvilket også har betydning for, hvor meget pension man når at spare op.

 

Hvorfor er det vigtigt for virksomhederne og samfundet som helhed?

På virksomhedsniveau er det essentielt, da der konstant er udvikling på alverdens teknologier, som forudsætter, at man hele tiden har en arbejdsstyrke, som er up-to-date. Konsekvensen af manglende efter- og videreuddannelse vil være, at man ikke kan løfte produktiviteten og dermed tabe konkurrencekraft, hvilket i sidste ende resulterer i, at virksomheden ikke kan klare sig. For samfundet er det vigtigt, at flest muligt er i arbejde, så de kan blive gode skatteydere, og ikke ender på offentlig forsørgelse.

 

Er det vigtigere at efteruddanne sig i dag end for 10-15 år siden?

Absolut. Før i tiden kunne man i det store hele klare sig med den samme uddannelse gennem hele arbejdslivet. Det kan man ikke længere. Forestillingen om, at du er færdiguddannet som 20-årig, er i den grad forældet. Hvis du tror, du er færdiguddannet, så er du nærmere færdig end du er uddannet.