DevOps og Cloud i praksis [Webinar]

26. maj 2020 - webinar - Hvad virker? Hvad er svært? Hvad skal der til, for at man får DevOps til i praksis, så det skaber reel forretningsmæssig værdi? Og hvordan kan du udnytte de nye Cloud-teknologier?

DevOps, som har haft en del medvind, er et af de mange bud på, hvordan man kan gribe udfordringerne omkring kravene til digital innovation og hyppige IT-leverancer an på.

Formålet med DevOps er at sikre en mere sammenhængende og effektiv it-organisation og samtidig at eliminere den silo-tankegang og de kløfter, der tidligere har præget mange organisationer – men det er nemmere sagt end gjort. Højere hastighed og kvalitet i udvikling samt hurtigere udrulning af software er de primære gevinster, man går efter med DevOps.

På dette webinaretbliver en række konkrete cases præsenteret og samtidig italesættes nogle af de organisatoriske og udviklingstekniske prioriteter, der skal på plads for at opnå de gevinster, som DevOps lover.