En stor dag for Ahmad

Der var fest og ansættelseskontrakt, da Ahmad Mohamed Abdelkarim havde gennemført den 2-årige integrationsuddannelse hos TDC.

- Ahmad! Det er helt fantastisk det her. Du har valgt at sige ja til alting i to år. Som daglig leder er jeg stolt af dig, siger Ole Andreasen, servicechef i TDC’s Facility-team.

Anledningen er den reception, der markerer afslutningen på den 2-årige integrationsuddannelse, IGU, som Ahmad Mohamed Abdelkarim netop har gennemført. Formålet med forløbet er at sikre flygtninge mulighed for uddannelse og bedre mulighed for at blive del af det danske arbejdsmarked.

Intet billede valgt

 

Sprog skal der til
Uddannelsen har været en kæmpesucces for Ahmad Mohamed Abdelkarim, der kommer fra Syrien. For samme dag, som han får overrakt sit IGU-bevis, underskriver han også sin nye ansættelseskontrakt i TDC. 
- Det er min drøm at blive fastansat. Det er en fantastisk følelse, jeg har i kroppen nu, siger Ahmad Mohamed Abdelkarim.
Han arbejder på TDC’s hovedkontor på Teglholmsgade i København, hvor han sammen med sine kolleger står for affaldsindsamling og miljørigtig bortskaffelse, vedligehold og rengøring, tilsyn med uddannelses- og mødelokaler, flytninger og andre ejendomsfunktionæropgaver.
For Ahmad er det ikke opgaverne, der har voldet besvær. Det er sproget. Derfor har han også gået til danskundervisning hver fredag og fulgt et aftenhold ved siden af.
- Jeg har gode kolleger og en god chef. Det har hjulpet mig meget. Men jeg vil gerne blive endnu bedre til dansk, og planen er også at tage en 9. klasse eksamen på et tidspunkt, fortæller han.

 

Integrationsuddannelsen er win-win

IGU, integrationsuddannelsen, er målrettet flygtninge og familiesammenførte. Ordningen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering. Under en IGU-ansættelse lærer de virksomhedens fag- og forretningsområde at kende og deltager sideløbende i sprogundervisning.

Virksomheden tilbyder:
- Et 2-årigt uddannelsesforløb, der består af 84 ugers praktik og 20 ugers skoleundervisning.
- IGU-elevløn.
- Bevis for gennemført forløb.
- Nye kvalifikationer
- Kendskab til det danske arbejdsmarked.

Virksomheden får:
- En bonus på 20.000 kroner efter seks måneders ansættelse og yderligere 20.000 kroner, når IGU'en afsluttes.
- En medarbejder, der er klar til at lære faget og branchen at kende.

Engagement betyder meget
Rasmus Østrup er Ahmad Mohamed Abdelkarims kollega, og om sprogvanskelighederne siger han:

- Selvfølgelig har de været der, men det har aldrig været et stort problem. Han er bare en super god kollega, der suger til sig af det hele. Det er meget længe siden, vi snakkede engelsk sammen. Det, at Ahmad er blevet fastansat, skyldes hans meget store engagement, siger han.

Hele investeringen værd
Ahmad Mohamed Abdelkarim er den første i TDC, der har gennemført forløbet.

- Derfor er vores erfaringer yderst begrænsede. Men det har været en positiv rejse, fordi han er den, han er. Fleksibel, venlig, vellidt og meget hjælpsom. Det svære ved IGU er den komplekse lovgivning. Det har krævet meget tid. John Schwartzbach, afdelingsformand i Metal Tele Øst, har hjulpet med at finde frem til de rigtige kurser og generelt hjulpet gennem hele forløbet. Så det har været hele investeringen værd, siger Ole Andreasen.