Er du gravid - og svejser?

Der er en særlig risiko for, at dit kommende barn tager skade, selvom du følger arbejdsmiljøreglerne. Derfor skal du undgå svejsearbejde, mens du er gravid.

​Svejserøg er kræftfremkaldende, og man skal derfor altid beskyttes mod røgen. Men hvis du som kvinde er gravid, skal du være ekstra varsom.

Fosteret er meget følsomt over for visse påvirkninger, bl.a. kræftfremkaldende stoffer, og selvom du følger arbejdsmiljøreglerne for svejsearbejde, er der en særlig risiko for at dit kommende barn tager skade. Du skal derfor under din graviditet undgå svejsearbejde og arbejde med metalbearbejdning, hvor der udvikles røg.

Andre forholdsregler, du bør kende
Når du er gravid, skal du blandt andet også være forsigtig med udsættelse for stød, ultralyd, kemi, ekstrem varme ogkulde, ligesom du skal være varsom med at have langvarigt stående arbejde. I Arbejdstilsynets vejledning om gravides arbejde er risiciene samlet, og du kan nemt finde det emne der passer til din arbejdssituation. 

Kontakt din læge
Når du finder ud af, at du er gravid, anbefaler Dansk Metal, at du kontakter din læge og sammen med lægen gennemgår de ting, du kan være udsat for under dit arbejde. Lægen kan vejlede dig specifikt til din arbejdssituation, så du ikke udsætter dit kommende barn for farer.

Når du har fået overblik over hvilke arbejdsopgaver, du ikke må udføre, kan du aftale med din arbejdsgiver, hvilke opgaver du så kan varetage under graviditeten.

Som under graviditeten, skal du også være varsom i den periode, hvor du ammer. Der er en lang række kemiske stoffer og påvirkninger du kan optage i kroppen, der efterfølgende kan overføres til dit barn via modermælken.

Det er derfor en god ide også at tale med lægen om, hvilke kemiske stoffer du arbejder med, så du også under amningen har en aftale med din arbejdsgiver om dine arbejdsopgaver.

Søg rådgivning
Din arbejdsgiver har pligt til at vurdere om der i dit arbejde er påvirkninger, der kan være en fare for graviditeten eller amningen. Hvis ikke din arbejdsgiver selv har den nødvendige viden, skal han søge hjælp hos en arbejdsmiljørådgiver.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt din lokale Metalafdeling.