Få styr på din kontrakt

Dansk Metal tilbyder at gennemgå medlemmernes ansættelseskontrakter. Tendensen er nemlig, at kontrakter hele tiden bliver længere og sværere at forstå. Men det er der faktisk ingen grund til, så længe kontrakten blot indeholder en række væsentlige ting.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

One size doesn't fit all
En ansættelseskontrakt er individuel. Kontrakten kan ikke bare duplikeres, men skal tilpasses den enkelte.

Et forhandlingsoplæg
Kontrakten er ikke skrevet i sten, den er et forhandlingsoplæg. Før du skriver under på noget, som ikke er gunstigt for dig, kan du overveje at bede om nogle andre fordele.

Arbejdsgiveren blander sig i privatlivet
I kontrakten skrives det fx ind, at medarbejderen ikke må købe aktier, eller at en eventuel partner ikke må arbejde for konkurrerende virksomhed. Når det ikke har en relation til dit arbejde, kan du bede om, at det enten udgår, eller at arbejdsgiver redegør for, hvorfor det skal stå i netop din kontrakt. 

Begge parter har forpligtelser
Virksomheder er ofte flinke til at skrive lovens bestemmelser om, at virksomheden kan gøre krav på fx opfindelser, men de 'glemmer' at skrive, at medarbejderen skal varsles og godtgøres. Indimellem skrives det også ind, at arbejdsgiveren kan opsige medarbejderen på grund af misligholdelse. Men de 'glemmer' at skrive ind, at medarbejderen også kan opsige jobbet i tilfælde af arbejdsgivers misligholdelse, fx hvis der ikke bliver udbetalt løn.

120-dagesreglen
120-dagesreglen bliver ofte skrevet ind i kontrakten og giver virksomheden mulighed for at opsige medarbejderen med et forkortet varsel, hvis medarbejderen har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder. Men hvis du accepterer dette, skal du huske, at du samtidig frasiger dig dit lovmæssige krav om opsigelsesvarsel.

Gem din kontrakt et sted, hvor du kan finde den, og ikke kun på din firmamail!

Hvad skal der være i din kontrakt?

1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
2. Arbejdsstedets beliggenhed, hvor arbejdet hovedsageligt udføres – eller at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder.
3. Beskrivelse af arbejdet eller lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse.
6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
8. Aftalt løn, tillæg og andre løndele fx pensionsbidrag og eventuel kost og logi samt oplysning om, hvornår lønnen udbetales.
9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
10. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster/aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter er.