Få tilskud til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker

Nu kan private virksomheder med op til 50 ansatte få tilskud til bedre arbejdsmiljø.

Private virksomheder med op til 50 ansatte har nu mulighed for at søge tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker.

Det drejer sig om tilskud til:
• Rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere
• Sundhedsfremme via fysisk træning i arbejdstiden
• Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø

For at gøre det nemt at søge om tilskud har den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Avidenz udarbejdet et katalog med projektforslag, som virksomhederne kan gennemføre i samarbejde med Avidenz, og som Avidenz kan hjælpe med at søge om tilskud til.

Du finder kataloget her

Pengene uddeles efter et først-til-mølle-princip, og virksomhederne vil også kunne få tilskud til konsulentbistand til at udfylde ansøgningsskemaet og til at aflevere en rapport om projektet bagefter.

Kontakt Avidenz, hvis I vil høre mere om, hvordan et projektforløb kan sammensættes på jeres arbejdsplads:

Avidenz.dk
Telefon 66 17 34 55
E-mail: info@avidenz.dk

Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Avidenz drives af et samarbejde mellem Dansk Metal, 3F, Blik & Rør, HK og arbejdsgiverforeningen Tekniq-Arbejdsgiverne. Læs mere om Avidenz her

Spørgsmål om ordningen kan rettes til Jan Toft Rasmussen, Faglig Sekretær i Dansk Metal, telefon: 23 29 69 47, e-mail: jatr@danskmetal.dk