Flyt jer med omtanke

Fusioner. Fyringer. Ny teknologi. Hver gang noget skal laves om kan det give usikkerhed og mistrivsel. Ifølge erhvervspsykolog Tine Grynnerup fra Crecea A/S er løsningen kommunikation, involvering og et godt fællesskab.

Hvad er en forandring?
- En fusion, en ny leder, en ny kerneopgave, eller reducering af ens team fra seks til fire personer. Det grundlæggende er, at man skal til at forholde sig væsentligt anderledes til eller på sit arbejde end man ellers plejer og er tryg ved.

Hvad sker der, når vi bliver udsat for forandringer?
- Forandringer kan sætte en masse følelser i gang. Vi bliver måske bange for om vi kan klare det nye, om vi er kompetente nok, vrede fordi vi ikke er enige i de forandringer, der skal ske, eller vi bliver måske kede af det fordi vi mister – eller frygter at miste for eksempel status, kontrol eller kolleger i forbindelse med forandringen. Hvis en forandring ikke håndteres ordentligt, er der risiko for mistrivsel, konflikter og overbelastning af den enkelte i form af stress.

Intet billede valgt

Erhvervspsykolog Tine Grynnerup: 7 veje til den gode forandring

 • Kommunikation
  Ledelsen skal informere, så du og dine kolleger forstår, hvorfor forandringerne er nødvendige. Stil spørgsmål, hvis du bliver usikker.
 • Involvering
  Hvis forandringen går ud på, at en virksomhed flytter, er det en god ide, hvis du og dine kolleger kan være med til at indrette den nye produktion.
 • Husk fællesskabet
  Forandringer lykkes kun, hvis de bliver gjort i fællesskab, og det hjælper rent faktisk at spise rundstykker og få en uformel snak om situationen.
 • Tag jer tid til at tale
  Tid brugt på fælles dialog kommer positivt igen som mindre tid brugt på brok i hjørnerne.
 • Planlæg processen
  Opstil både mål og delmål og vær løbende opmærksom på at justere planen, så den er realistisk og fungerer som et styringsværktøj.
 • Kompetencer
  Forandringer kan betyde, at du skal løse nye opgaver. Og forandringer kan betyde fyringer. Men du skal sige, hvis du har brug for efter- og videreuddannelse.
 • Mærk efter og reager
  Tag fat i din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder, hvis du eller dine kolleger viser tegn på mistrivsel.

 Hvorfor er forandringer svære at gennemføre?
- Undersøgelser har vist, at kun omkring en tredjedel af alle strategiske forandringer lykkes efter hensigten og indenfor den afsatte tidsramme. Der er mange årsager, men den væsentligste årsag er, at man ikke får håndteret de følelsesmæssige reaktioner undervejs, hvad end det er vrede, frustration eller usikkerhed – blandt andet fordi de kan være svære at forudsige og udfordrende at løse.


 Hvem har ansvaret for at sikre en god forandringsproces?
- Ledelsen har selvfølgelig et ansvar, da det ofte er dem, der træffer beslutningen om forandringen. Men det friholder ikke medarbejderne for ansvar. De skal sørge for at få bragt deres bekymringer og spørgsmål frem i lyset enten direkte eller gennem TR eller AMR, og så skal ledelsen lytte. Hvis medarbejderne føler sig hørt og involveret, bliver de ofte mere positivt stemt over for forandringen. Husk også at fejre de små skridt på vejen, det giver energi og håb til resten af forløbet.