Forbrænding af affald giver grøn energi

B&W Vølund producerer avancerede anlæg til energiproduktion gennem forbrænding af affald og biomasse. For medarbejderne giver det et ekstra kick til den faglige stolthed at være en del af en grøn omstilling.

Klejnsmed Rasmus Rasmussen viser rundt i B&W Vølunds haller. Kollegerne er i fuld gang med at producere dele til de forbrændingsanlæg, der på kraftvarmeværker rundt om i verden sikrer, at affald og biomasse så effektivt som muligt bliver konverteret til varme og el. 

– Vores produkter er jo i den grad med til at understøtte grøn omstilling, da vores anlæg giver den reneste form for forbrænding i verden. Når man er med til at lave anlæg, som giver så god en udnyttelse af affaldet, så er det da noget, vi er stolte af, siger Rasmus Rasmussen. 

Nødvendigt med forbrænding

Koen Bogers, administrerende direktør hos B&W Vølund siden januar 2018, fortæller, at virksomheden på enhver måde støtter genbrug og genanvendelse, men at der altid vil være en vis mængde affald til overs. 

 – Med det overskydende affald er der kun to muligheder: Enten brænder man det, eller også bliver det smidt på en losseplads. Og der er det naturligvis meget bedre for miljøet at brænde det, når vi har anlæg, hvor vi kan styre udledningerne, siger han.

Han ser produktionen hos B&W Vølund som en del af en større dagsorden. 

– Energiproduktion ved forbrænding af affald og biomasse understøtter i høj grad hele den grønne omstilling. Biomasse er 100 pct. grøn – her skal man selvfølgelig blot passe på, at man ikke erstatter afgrøder til føde med afgrøder til afbrænding – og affaldsforbrænding betragtes som 50 pct. grøn, da der i lande som Danmark og Holland er omkring 50 pct. biomasse i det affald, de enkelte kommuner håndterer.

Forretningen vil vokse 

B&W Vølunds kerneteknologier ligger inden for indfødningssystemer og riste til forbrænding af affald og biomasse. Når affaldet eller biomassen føres ind i anlægget sikrer de bølgeagtige bevægelser på de meget store riste, at materialet bliver mikset og fordelt på den optimale måde i forhold til forbrændingen. Processen er så effektiv, at der typisk er mindre end én pct. organisk kulstof tilbage i asken. 

Virksomheden udvikler også teknologier til at sikre, at der gennem kondensering af røggassen, inden den når skorstenen, genvindes både vand og varme fra den damp, der er i røggassen. Derudover er rensningen af selve røggassen optimeret til det yderste. Gevinsten er 20-25 pct. større energiudnyttelse og genvinding af store mængder vand.

I de seneste år har virksomheden som hovedentreprenør leveret turnkeykraftvarmeværker flere steder i verden, men har nu taget en strategisk beslutning om at komme tilbage til den oprindelige kerneforretning: Udvikling og levering af delkomponenter, primært i form af indfødningssystemer, riste, kedler og røgrensningssystemer.

Både Koen Bogers og Rasmus Rasmussen er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden for B&W Vølund og virksomhedens medarbejdere. Der er stadig et stort potentiale på markedet for grøn energiproduktion, specielt i England, Sydog Østeuropa og Asien, så forventningen er, at virksomheden fortsat vil være førende på de udvalgte markeder.

– Som jeg ser det, så går vi nu tilbage til det, som virkelig er vores kernekompetencer, og ved at bygge videre på det kan vi styrke virksomheden og understøtte samfundets behov for grøn energi. Jeg er sikker på, at der er plads til os i markedet, og at det, vi laver, er vigtigt i en større sammenhæng – så det skal ganske enkelt lykkes, siger Rasmus Rasmussen.

Forbedringsforslag fra medarbejderne

B&W Vølunds grønne profil kommer primært til udtryk i slutprodukterne, men der arbejdes også løbende med at optimere virksomhedens egne produktionsprocesser. Der arbejdes på at blive ISO-certificeret i forhold til standarden for miljøledelsen, og Rasmus Rasmussen og hans kolleger giver løbende input til forbedringer – der både gavner miljøet, arbejdsmiljøet og selve produktet.

– Vi kommer jævnligt med forbedringsforslag, så vi kan arbejde mere intelligent og den vej rundt skabe et bedre produkt, der samtidig også er rentabelt at producere. På den måde bidrager vi også til at sikre, at der ikke bliver svinet så meget, forklarer Rasmus Rasmussen og giver et par eksempler:

 – Vi kan for eksempel foreslå, at vi fræser i stedet for at svejse, så vi dermed reducerer slibningen og det affald, der kommer ud af det. Og det kan også handle om at få lavet en specialudsugning, der skal bruges i forbindelse med slibningen, så arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder bliver så sundt som muligt.