Fritvalgskonto på Industriens Overenskomst: Hvad kan du bruge den til?

Din Fritvalgskonto kan bruges til ekstra udbetaling i forbindelse med ferie, børneomsorgsdage, seniorfrihed, og ekstra pensionsindbetaling. Vælg, hvad den skal bruges til og giv din arbejdsgiver besked inden 1. august.

Den nye overenskomst vil, hvis den bliver stemt igennem, give dig som medlem flere penge mellem hænderne som fx kan bruges til mere frihed, en større pensionsopsparing eller mere løn udbetalt. 

Dine penge på Fritvalgskontoen kan måske være nemme at glemme. Men faktisk er det hver måned en procentdel af din ferieberettigede løn, der automatisk går ind på kontoen. 

✔️ Pr. 1. marts 2020 5 %
✔️ Pr. 1. marts 2021 6 %
✔️ Pr. 1. marts 2022 7 %.
✔️ Pr. 1. marts 2024 9 %.BRUG DIN FRITVALGSKONTO TIL

  • Ekstra udbetaling i forbindelse med frihed (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage, børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag og barns lægebesøg).
  • To børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år.
  • Hvis du er fem år fra den officielle pensionsalder, kan du bruge din Fritvalgskonto til at få ekstra fridage. I 2023 kan du tage 36 seniorfridage. Med de 2 % stigning i 2024 kan du tage 4 dage mere, altså 40 dage. Oveni kommer også de 5 feriefridage.
  • Ekstra indbetaling til pension.

Hvis du vil have ekstra udbetaling i forbindelse med frihed, anvende til seniorfridage eller indbetale ekstra til pension, skal det meldes til din arbejdsgiver inden d. 1. august, medmindre du er omfattet af en lokal aftale.  

Hvis du vil bruge dem til børneomsorgsdage, giver du din arbejdsgiver besked, når behovet for en børneomsorgsdag opstår.

Hvis du ikke giver besked inden 1. august, så skal din arbejdsgiver udbetale restbeløbet af din fritvalgskonto. Det gøres for at sikre, at du får din penge. 

Dog skal din arbejdsgiver have opfordret dig til at gøre brug af din fritvalgskonto inden dette sker. 

Du kan se på din lønseddel, hvor mange penge, der står på din fritvalgskonto. 

Tag fat i din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling, hvis du er i tvivl om, hvad der står på din fritvalgskonto, eller om I har en lokalaftale på din virksomhed.