Fritvalgs Lønkonto: Hvad kan pengene bruges til?

Din Fritvalgs Lønkonto kan bruges til børneomsorgsdage, seniorfrihed, ekstra løn i forbindelse med ferie og ekstra pensionsindbetaling. Vælg hvad pengene skal bruges til og giv din arbejdsgiver besked inden 1. april.

Mønterne mellem sofapuderne. Sedlerne i baglommen. Det handler om de penge, som vi glemmer, at vi har. Dine penge på Fritvalgs Lønkontoen er måske nemme at glemme. Men faktisk er det fra 1. marts 2019 hele 4 % af din ferieberettigede løn, der automatisk går ind på kontoen hver eneste måned. 

Men hvad kan de bruges til?

Det kan du bruge din Fritvalgs Lønkonto til

  • Ekstra løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage)
  • To børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år
  • 32 seniorfridage om året de sidste 5 år før pensionsalderen (finansieres også via pensionsindbetalingen)
  • Ekstra indbetaling til pension

Hvis du vil have ekstra løn i forbindelse med fritid, spare op til seniorfridage eller indbetale ekstra til pension, skal det meldes til din arbejdsgiver inden d. 1. april. Hvis du vil afsætte dem til børneomsorgsdage, giver du din arbejdsgiver besked, når behovet for en børneomsorgsdag opstår.

Hvis du ikke giver besked, så bliver pengene bare stående til næste år. Du mister dem ikke. Du kan se på din lønseddel, hvor mange penge, der står på din fritvalgskonto.