Derfor skal I have en graviditetspolitik

Graviditet behøver ikke være lig med en sygemelding fra arbejdet. Ofte kan arbejdet planlægges, så den gravide udfører opgaver, hvor der ikke er en sundhedsmæssig risiko.

​En graviditet er for det meste en kilde til glæde. Men man kan ikke komme udenom, at det også er en fysisk belastning for kroppen, og at der skal tages hensyn både i arbejdsliv og fritid. Derfor bør alle virksomheder med kvindelige ansatte sørge for at få udarbejdet en graviditetspolitik, der sikrer, at den gravide medarbejder ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger under arbejdet.

Graviditetspolitikken giver mere tryghed hos den gravide, og når en medarbejder bliver gravid, giver graviditetspolitikken svar på, om den gravide kan fortsætte sit sædvanlige arbejde, eller om der er behov for særlig beskyttelse, f.eks. omplacering til andre opgaver.

APV og risikovurdering
Et nødvendigt element i forbindelse med udformning af en graviditetspolitik er en kortlægning og vurdering af virksomhedens forskellige arbejdsfunktioner, som kan opdeles i:

  • Arbejdsfunktioner gravide godt kan udføre.
  • Arbejdsfunktioner gravide godt kan udføre, men med visse forbehold som tydeligt skal fremgå af graviditetspolitikken.
  • Arbejdsfunktioner gravide ikke må udføre.

Den generelle arbejdspladsvurdering (APV) bør derfor omfatte en vurdering af, om gravide risikerer skadelige påvirkninger i sit arbejde. I vurderingen skal I forholde jer til de arbejdsmiljøemner, der er relevante for jeres virksomhed.

Arbejdstilsynet anbefaler forsigtighedsprincippet, så hvis det ikke er dokumenteret, at der ikke er risiko for den gravide, skal det antages at der er en risiko. Dette kan fx være gældende når det drejer sig om kemi, ergonomi eller stråling.

Ansvar

Arbejdsgiveren har ansvaret for at det vurderes, om der i arbejdet er risiko for gravide eller ammende ansatte, men vurderingen og politikken bør udarbejdes i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte.

Man bør i politikken også forholde sig til, om der er opgaver eller områder, hvor der skal tages højde for ammende. Det vil oftest være kemiske stoffer, der kan overføres til barnet via modermælken.

Lægen, arbejdsmedicinsk klink eller en arbejdsmiljørådgiver kan hjælpe med at tilpasse forholdsreglerne, så det passer på jeres arbejdsplads.

Særligt for lærlinge

Ved at planlægge opgaver og arbejde kan det undgås, at læretiden afbrydes eller unødigt forlænges grundet graviditet. Det er desuden en fordel at aftale forløbet med den tekniske skole allerede i starten af graviditeten. Her kan man se på mulighederne for at udskyde moduler eller opgaver, der kan skade fosteret, så modulerne tages efter graviditet og amning er overstået.