Hold balancen

Arbejdsmiljøloven sikrer dig mindst 11 timers hvile i enhver 24-timers periode. Få styr på detaljerne i loven her.

Der er gode grunde til, at vi har regler, som begrænser vores arbejds­tid. Lange arbejdsdage og arbejde mere end 40 timer om ugen over længere tid belaster dit helbred. Du skal passe på dig selv og følge reglerne om hviletid. Ellers risikerer du problemer med din sundhed og dit helbred - fysisk og psykisk.

Når man skal se på, om 11-timers-reglen er overholdt, regner man 24 timer tilbage fra det tidspunkt, hvor man stopper arbejdet. I den 24-timers periode skal der være mindst 11 timers sammenhængende hvile.

Det skal du være opmærksom på

  • Der skal være mindst 11 timers sammenhængende hvileperiode inden for hver periode på 24 timer.
  • Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved holdskifte på virksomheder med flerholdsdrift.
  • Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer i særtilfælde i forbindelse med regnskabsopgørelse, landbrugsarbejde og ved butiksarbejde op mod jul.
  • Der skal altid gives kompenserende hviletid, hvis hviletiden nedsættes.
  • Der gælder særlige regler om hviletid og fridøgn for Metal Søfart, vejtransport, lastning og lodsning udført af løsarbejdere, samt for unge under 18 år.

​Køretid og hvile
Normal transport til og fra dit faste arbejdssted er en del af din hvileperiode.

Hvis du derimod er ansat, så du skal køre ud til arbejdsstederne fra dit eget hjem, er det arbejdstid, fra du sætter dig i servicebilen og kører ud til et arbejde, til du er kørt hjem igen.

Hvis du skal møde et andet sted end dit faste arbejdssted, er den eventuelt ekstra transporttid også arbejdstid og dermed ikke en del af din sammenhængende hvileperiode.

​Brud på 11-timers reglen
Hvis der sker et brud, skal det noteres i en tilsynsbog. Alle virksomheder og arbejdssteder skal have en tilsynsbog, hvori de skal notere deres afvigelser fra reglerne om hviletid og fridøgn. Oplysningerne i tilsynsbogen skal bruges til at dokumentere eventuelle afvigelser over for Arbejdstilsynet. I tilsynsbogen, bør det præciseres:

  • hvilken afvigelse der er tale om 
  • hvor lang tid
  • hvor mange ansatte var involverede
  • hvornår den fandt sted
  • hvorfor den fandt sted​