Hvad kan din chef kræve af dig, som arbejder med it?

Se, om din chef må kræve, at du står til rådighed i din fritid, eller at du skriver under på klausuler. Vi giver dig også tips til at forhandle andre fordelagtige goder hjem end kroner og ører.

Systemerne, cyber-sikkerheden og infrastrukturen sover som bekendt aldrig. Som it-professionel har du måske prøvet at blive kaldt på arbejde i weekenden? Eller at din chef forventer, at du holder øje med systemerne og besvarer support-opkald og mails hjemmefra i din fritid?

Mange it-professionelle er ansat på individuelle løn- og arbejdsvilkår. Det kan betyde, at der mangler klart definerede aftaler om fx arbejdstid, ansvar, rådighed og hvordan du holder dig skarp rent fagligt og teknisk.

Én ting er dog sikkert: Uden klare aftaler med din chef kan du risikere at stå i nogle svære situationer, hvis din chef fx forventer, at du besvarer kundehenvendelser i fritiden, eller at du kan blive kaldt ind, hvis der opstår et akut problem.

I de følgende spørgsmål ridser vi op, hvordan du er stillet med og uden en overenskomst. Overenskomsten lyder måske i nogles ører som noget, der er mere relevant i andre fag, men det er ikke rigtigt. Læger, piloter, bankfolk og ingeniører har også overenskomster. Kollektive aftaler er ikke kun for smede og automekanikere.

En overenskomst er helt simpelt bare en aftale om, hvad der skal ske på de områder, der ikke er lovgivet om, men som arbejdsgivere og arbejdstagere ofte bliver uenige om.

Som i så mange andre kontrakter, så er det bare smart at have sat nogle regler op for de situationer, som du kan komme til at befinde dig i. Tænk det som en slags styresystem for dit samarbejde med din chef.

Og hvis I er interesseret i at få overenskomst på arbejdspladsen, kan vi i Dansk Metal hjælpe med det.

 

Skal jeg stå til rådighed uden for arbejdstiden?

Med overenskomst: Vil din chef vil have, at du står til rådighed uden for arbejdstiden som en del af en vagtordning, skal det stå i en lokalaftale. Her skal det stå, hvornår du skal stå til rådighed, og hvad betalingen er for det.
Uden overenskomst: Virksomheder har ofte en vagtordning. Men hvis du oplever at blive kaldt på arbejde i fritiden uden varsling, betaling eller afspadsering, skal du sørge for at tage fat i din Metalafdeling. De kan hjælpe dig med nogle forslag, som du så kan tage med til din chef. Eller de kan hjælpe dig med at få overenskomst.
Er du på individuel kontrakt, må din arbejdsgiver godt forvente, at du står til rådighed. Men vi anbefaler, at der altid er klare aftaler, som foregriber de forskellige situationer. Det er både i din og din chefs interesse, så I kan have et godt samarbejde og du kan tage ansvar for dine opgaver uden at risikere at gå ned med stress.

Skal jeg arbejde over, hvis min chef beder mig om det?

Med overenskomst: Din chef må godt bede dig om at arbejde over. Men varslet skal komme i god tid. Ellers skal du have et tillæg for manglende varsel.
Uden overenskomst: Din chef må gerne bede dig om at arbejde over. Det er bedst for alle parter, hvis I kan lave aftaler om varsling, betaling for overarbejdet eller afspadsering. Så slipper du for at skulle føle dig udnyttet. Og din chef slipper for at skulle løbe ind i konstante lønforhandlinger, når du pludselig løber ind i overarbejde og gør opmærksom på, at du gerne vil have kompensation.  Her kan du også få konkret hjælp i din Metalafdeling til, hvordan sådan en aftale kunne lyde.

Må din chef kræve, at du skriver under på klausuler?

Ja, din chef må godt kræve af dig, at du underskriver en eller flere klausuler. Men sørg altid for at få dem vurderet af os, før du skriver under. De kan nemlig have store konsekvenser for dig, hvis du skal skifte job.

Må min chef kræve, at jeg selv betaler certificeringer eller anden uddannelse?

Ofte er det dyrt at tage certificeringer eller at videreuddanne sig inden for it. Men som it-professionel ved du også, at dit fag udvikler sig hurtigt. Det er vigtigt for dig at vedligeholde og udvikle dine kompetencer.
Din chef kan ikke forlange, at du selv skal hive dankortet op af lommen. Men det kan være en god idé for din arbejdsplads at investere i, at du bliver certificeret. Det kommer jo også arbejdspladsen til gode. 
Aftaler om certificeringer kan være en del af din lønpakke.

Må min chef bestemme, hvad tid jeg møder og får fri?

Med overenskomst: Hvis du har overenskomst, er arbejdstiden klart aftalt. Der står også, hvornår det er overarbejde, hvor lang tid i forvejen din chef skal varsle overarbejde, og hvordan du skal have betaling for overarbejde.
Uden overenskomst: Er du på individuel kontrakt, bør arbejdstiden stå i din ansættelseskontrakt eller i jeres personalehåndbog. Hvis det ikke står klart, er det en god ide for dig at lave klare aftaler med din chef. Det vil også være rigtig godt at lave aftaler om evt. ekstra betaling eller ekstra fri, hvis du skal overarbejde.

 

Tim Abild fra Metal Hovedstaden rådgiver it-professionelle om deres kontrakter og klæder dem på til at forhandle ekstra fordele hjem. Her er Tims tips til din individuelle kontrakt:

- Når du forhandler din kontrakt, så er der mange goder, der ofte ikke står der. Men dem kan du forhandle dig til. Sørg for eksempel for at få en ordentlig pension, barns 1. sygedag, betaling eller afspadsering for overarbejde, løn under forældre- og barselsorlov og de 5 feriefridage. Og så er det en rigtig god idé at få løbende certificeringer som en del af lønpakken. Hvis der fx ikke er plads til lønforhøjelse, når du vil forhandle din løn, kan certificeringer jo også komme på banen.