Hvor meget stiger du?

Faglige seniorer har lavet en smart beregner, hvor du kan beregne, hvor meget du får i pension i 2019 sammenlignet med 2018.

​Langt de fleste folkepensionister får mere i pension i 2019. Det skyldes pensionsforliget, som blev forhandlet på plads sammen med finansloven for 2019.

Aftalen indeholder en del fordele for seniorerne:

  • Den såkaldte satspulje afskaffes.
  • Folkepensionens grundbeløb stiger i 2019 og skal fra 2020 følge lønudviklingen.
  • Pensionister må fremover tjene op til 100.000 kr. mod i dag 60.000 kr. før modregning i tillægsydelserne.
  • Grænsen for hvornår der sker modregning i ældrechecken hæves med 15.000 kr.
  • Grænsen for hvornår der sker modregning i arbejdsmarkedspensionen hæves med 15.000 kr.
  • Seniorer, der fortsætter med at arbejde udskyder folkepensionen med 1 år, kan få en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr.