IT-udstyrets livscyklus: Når det gamle udstyr skal udfases

[AFLYST] 29. januar Aarhus - IT udstyr varer sjældent for evigt, og inden man ser sig som om, er det IT udstyr, som organisationen indkøbte, ikke længere behovsdækkende og nyt skal til.

Med nyt går gammelt ud. Der kan være flere årsager til at udskifte brugt IT til nyere, men én ting er sikkert, det kan være en udfordrende proces at komme af med det gamle, og dét ønsker vi at dykke ned i på dette arrangement.

Session #1: IT-livscyklussen med et IT Asset management perspektiv
Oplægget vil dykke ned i projektets indledende fase, når IT-udstyr udskiftes og det gamle forlader virksomheden.

Med udgangspunkt i IT Asset Management best practice som metode inspireres der til det indledende arbejde, og oplægget vil komme med perspektiver og gode råd i forhold til hardware, software samt licenser og ikke mindst data som skal ud af huset, så I bliver mere forberedte.

Session #2: Jura som en del af værdikæden
I andet oplæg kobler vi det IT-juridiske på – set fra den juridiske rådgivers side. Her vil vi komme ind på, hvordan rådgivning i fremtiden kan skabe værdi, når den aktivt hjælper virksomheden med at kunne overholde lovgivningen og andre mål som sættes af virksomheden.

Derudover dykker vi ned i, hvordan samspillet mellem jurister og IT-afdelingen kan blive en integreret del af værdikæden eller tænkt ind i projekter, så det resulterer i et stærkt konkurrenceparameter.

Certificeret IT-advokat og Partner hos DAHL advokatfirma giver et bud på nogle af de elementer, man bør forholde sig til, da det kan skabe stor værdi for virksomhederne.

Session #3: Datasikkerhed - krav om compliance – i hele IT Asset Management kæden (ITAM)
I det sidste oplæg dykker vi ned i processen bortskaffelse (disposal) af brugt IT-udstyr, som er den sidste aktivitet i udstyrets levetid. Nu når IT-afdelingen har fået ”grønt lys” for processen, hvad gør vi så?

Oplægget vil komme ind på hvorfor gensalgsværdien ikke er den vigtigste faktor længere, men at vi i dag oplever at billedet ser lidt anderledes ud:

1) Datasikkerhed
2) Miljøet
3) Fair afregning

Derudover vil vi se på, hvordan det kan sikres, at den proces som tager hånd om data, også understøttes af GDPR/Datalovgivning, så der ikke ligger gemt/glemt data på IT udstyret.

Niels Peter Holm, adm. direktør, Npvision Group, fortæller om nogle af de spændende opgaver, som virksomheden har løst, og deler ud af sin viden - det er nemlig ikke altid så lige til, og det kræver derfor en god portion erfaringer.