Jeg kan ikke løse alt alene

Det er Morten Amtofts opgave at forhindre, at kollegerne går grædende fra arbejdet eller melder sig syge med stress. Som arbejdsmiljørepræsentant arbejder han for at gøre arbejdspladsen sundere og sikrere. Men han har brug for deres hjælp.

- Når unge, sunde og raske mennesker bryder ned på grund af deres arbejde, så har vi et alvorligt problem. Stressen er kommet ud af kontrol.

Det siger Morten Amtoft, der er arbejdsmiljørepræsentant på et callcenter i Århus. Her er det en del af jobbet at blive svinet til af vrede kunder. Han har flere gange oplevet kolleger forlade telefonen grædende, fordi kunderne truer med fx tæsk, hvis de ikke får deres vilje.

- Det er utroligt hårdt psykisk, når kunderne kommer ind under huden. Og det kan dem, som ringer ind, simpelthen ikke være bekendt. Tal nu ordentligt, siger Morten Amtoft.

Som arbejdsmiljørepræsentant er det hans opgave at bekæmpe det, der gør arbejdet farligt og belastende. Det gør han ved at tale medarbejdernes sag over for ledelsen. Målet er at skabe en sikker og sund arbejdsplads.

- Jeg prøver at finde og italesætte problemerne i hverdagen. Hvad kan vi gøre bedre for medarbejderne? Kan vi uddanne dem, så de bedre kan håndtere vrede kunder, eller skal vi ændre på den måde, vi fordeler vagterne på? siger Morten Amtoft.

Intet billede valgt

Sparring er guld
Morten Amtoft har været arbejdsmiljørepræsentant siden maj 2016. Nu arbejder han på at oplære nogle yngre kolleger og på den måde give sin erfaring og viden videre. Det vil også gøre det nemmere for ham selv.

- Jeg håber på, at vi kan blive et team. Det er guld værd, hvis man har nogen at sparre med. Du kan ikke klare alt alene, siger Morten Amtoft.

Som arbejdsmiljørepræsentant taler han for eksempel også tit sammen med tillidsrepræsentanten.

- Mange af vores opgaver overlapper hinanden. Hvis TR har en medarbejder, der bliver langtidssygemeldt med stress, fortæller han det til mig. Så kan jeg arbejde for at forbedre forholdene på den lange bane, så vi kan undgå lignende situationer i fremtiden.

Kom problemerne i forkøbet
En arbejdsmiljørepræsentant bliver valgt af kollegerne. Men engagementet skal ikke stoppe der. Alle har pligt til at give lyd, hvis de oplever problemer med arbejdsmiljøet, mener Morten Amtoft.

- Hvis man sidder med en udfordring, så er det din pligt at henvende dig. For ellers har jeg ikke en chance for at gøre tingene bedre, siger han.

Det er også vigtigt at få skrevet ned hver gang, der er problemer. Det gør det nemmere at få ændret på tingene, forklarer Morten Amtoft.

- Når vi sidder ved telefonerne, er vi ikke i fare for at falde ned og brække noget. Det her handler om følelser, og det er sværere at forstå. Derfor skal vi have så mange gode argumenter og dokumentation som overhovedet muligt, siger han.

- For eksempel har vi fået væsentligt længere vagter og flere vagter i træk. Det gør folk trætte og uoplagte. Sådan noget er vigtigt at få registreret hos arbejdsmiljørepræsentanten, siger han.

Det handler om at komme problemerne i forkøbet, forklarer Morten Amtoft. Det rammer nemlig hårdt, når en kollega lider under et dårligt arbejdsmiljø.

- Det er en falliterklæring, når først folk kommer til skade. Så har jeg ikke gjort mit arbejde godt nok. Og så ved jeg godt, at jeg ikke kan løse alt alene. Men det gør alligevel ondt, siger han.

Ekstra fokus på arbejdsmiljørepræsentantens vilkår

Morten Amtoft er én af 2.000 arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk Metal. Arbejdsmiljørepræsentanterne har en stor og vigtig rolle, når det gælder arbejdet med at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for kollegerne.

Derfor har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) udråbt 2019 til at være arbejdsmiljørepræsentantens år. Kampagnen AMR2019 løber hele året med lokale og regionale aktiviteter.