Stort kick-off på AMR2019-kampagne

I dag, tirsdag den 8. januar, bliver Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR2019) skudt i gang på kæmpe-konference i Odense.

​I dag lyder startskuddet til Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR19). 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af fag og brancher er mødt op til opstartskonference i Odense. Konferencen er indledningen til kampagnen AMR2019, der gennem hele 2019 vil sætte ekstra fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle og vilkår.

Dansk Metal en del af kampagnen i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og fagforbundene herunder.

- Det er på tide, at arbejdsmiljørepræsentanterne får den anerkendelse, som de længe har fortjent. De er den primære drivkraft for, at der overhovedet sker forbedringer af arbejdsmiljøet på virksomhederne i Danmark, siger miljøsekretær i Dansk Metal Jan Toft Rasmussen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne har en yderst vigtig rolle, når det gælder arbejdet med at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for kollegerne. Derfor ser Dansk Metal frem til, at der i hele 2019 vil blive sat fokus på netop arbejdsmiljørepræsentanten.

AMR2019 bliver til
Kampagnen AMR2019 tager udgangspunkt i en stor spørgeskemaundersøgelse i LO-regi, som også arbejdsmiljørepræsentanter fra Dansk Metal har deltaget i. De største problemer for arbejdsmiljørepræsentanterne i Dansk Metal er dårlige arbejdsstillinger, tunge løft, stress og støj. For arbejdsmiljørepræsentanterne generelt er den største udfordring ledelser, som ikke vil løse problemerne – eller som ikke reagerer hurtigt nok.

- Arbejdsmiljøproblemerne er alvorlige. Men på trods af arbejdsmiljørepræsentanternes store indsats, har de stadig problemer med at få tid til deres arbejdsmiljøarbejde, indflydelse på virksomhedernes indkøb og planlægning og med at få den nødvendige viden og uddannelse, siger Jan Toft Rasmussen.

Det skal der fokus på
Kampagnen varer i hele 2019 og har blandt andet til formål at ruste arbejdsmiljørepræsentanterne bedre til deres arbejde. Det skal gøres gennem:

  • Øget respekt og anseelse omkring AMR-rollen og det store arbejde som AMR og arbejdsmiljøorganisationen udfører på arbejdspladse
  • Styrket fokus på samarbejde mellem AMR og tillidsrepræsentanter (TR) om at skabe bedre arbejdsmiljø og styrke arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne
  • Styrket samarbejde mellem lokalafdelinger og arbejdspladserne om at forbedre arbejdsmiljøet og styrke lokalafdelingernes relationer og netværk med AMR
  • Styrket videns- og kompetenceudvikling omkring arbejdsmiljø både for AMR, TR og valgte/ansatte i lokalafdelingerne.