Klare linjer: Kampen mod psykisk overlast og nedslidning på jobbet bliver styrket

Ny lovgivning skal gøre det mere håndgribeligt at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i de enkelte virksomheder.

Onsdag blev den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø offentliggjort. Det er ikke småting. Det betyder, at Danmark, som et af de første lande i verden, har fået nogle retningslinjer, der dækker hele det psykiske arbejdsmiljø. Både på den akutte, men også den lange bane.

Helt konkret betyder det også, at forebyggelse af psykiske skader og mental nedslidning fremover får mere fokus på arbejdspladserne og bliver prioriteret. 

For medlemmer af Dansk Metal betyder den nye bekendtgørelse, at der nu er klarere rammer, som virksomhederne kan arbejde ud fra. Og det kan gøre en forskel for medlemmers mentale trivsel på den lange bane. 

Det betyder blandt andet en indsats på følgende områder:
uklare og modsatrettede krav (fx når kravet til detaljearbejde går op, mens tiden til arbejdet går ned.)
stor arbejdsmængde og tidspres
krænkende handlinger.

Hos Dansk Metal er vi stolte af at have bidraget til arbejdet sammen med arbejdsmarkedets andre parter.

- Det er en historisk milepæl, at vi nu har noget så håndfast som en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det er et stykke arbejde, jeg er stolt af, at vi har været med til i Dansk Metal,’ siger forbundssekretær i Dansk Metals Miljø- og socialsekretariat, Peter Poulsen, og forsætter:

- Linjerne i bekendtgørelsen bringer arbejdsmiljøarbejdet tættere på den virkelighed, som vores medlemmer arbejder i. Og ikke mindst de krav, der bliver stillet til dem. Det kommer begge parter til gode, når arbejdet foregår i trygge rammer. Både arbejdsgiverne og for medlemmerne af Dansk Metal.

Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats fra både arbejdsgivere, ledere og medarbejdere og i den forbindelse er bekendtgørelsen er et godt og relevant værktøj.

Bekendtgørelsen gør det lettere for virksomhederne at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Den nye lovgivning træder i kraft 1. november 2020.