Knyt stærke bånd til dit barn – tag så meget barsel som du kan

I Danmark tager mænd kun ca. 10 % af orloven, men der er mange gevinster ved, at fædre holder mere barsel. Mød Christian, som valgte at tage lang barsel med sin søn og var vild med det.

I den seneste overenskomst fik 'den anden forældre' tre ugers ekstra orlov med fuld løn. Og der er mange gode grunde til at tage mere barsel. Det styrker blandt andet båndet mellem far og barn, men det betyder faktisk også færre skilsmisser, at mændene lever længere, og at barnet klarer sig bedre i livet.

Christian Emil Ziegler, der arbejder som fibertekniker hos TDC Net, er varm fortaler for lang barsel. Selv tog han barsel med sin søn ad to omgange. Omkring to måneder lige da drengen blev født og omkring tre måneder i slutningen af drengens første år. Det vil sige, at Christian har haft 5-6 måneders barsel i alt, og at det for eksempel var Christian, der stod for indkøring i vuggestuen.

Ikke kun mor der dur
Fordelene har været mange set med Christians øjne – en af gevinsterne er det tætte bånd, han har fået til sin søn.
– Det giver et eller andet helt specielt bånd. Det gør også, at det ikke kun er mor, der dur. Hjemme hos os er far sgu lige så god, og det betyder også, at han ikke har haft de der tunge 'morfaser'. Han er ligeglad med, hvem der trøster. Derudover har det givet mig en forståelse af, at det godt kan være hårdt at gå hjemme med barnet, fortæller Christian med et smil.

For at få så meget barsel som muligt havde Christian sparet en masse afspadsering og feriedage op.
– Op til terminen tog jeg en masse natarbejde. Det var hårdt, men det var det hele værd, fordi det gav mig så meget tid sammen med min søn, fortæller Christian.

Det er guld værd
I Christians gamle afdeling var der ikke så mange, der tog lang barsel. Nogle tog ikke engang de 14 dage, da barnet blev født.
– I min gamle afdeling var gennemsnitsalderen 57 år, så der var det måske mere mor, der havde gået hjemme med barnet. Andre tog de 14 dage, men så ville de også gerne tilbage på arbejde igen. Jeg var på et FIU-Ligestillingskursus, og der talte de meget om, at man ved at gå hjemme med barnet i en tidlig alder kunne knytte stærke bånd til barnet. Jeg vidste med det samme, at jeg skulle gå hjemme så længe som muligt, og det er guld værd, fortæller Christian.

Mere barsel i OK20

I OK20 er der kommet endnu mere barsel til fædrene, nemlig 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn.
De 16 ugers forældreorlov med fuld løn fordeles med:
• 5 uger til moderen/den der har holdt barselsorloven
• 8 uger til faderen/den anden forælder
• 3 uger til enten den ene eller anden forælder.

Mere ro og overskud
Christian oplevede også, at den lange tid sammen efter fødslen var uundværlig som førstegangsforældre.
– Det gav os en unik mulighed at lære, hvordan vi skulle være forældre samtidig med stadig at være et par. Det hjalp os til at undgå store konflikter, der ellers ville have tæret på parforholdet. Jo bedre man har det på hjemmefronten, og jo mere man deles om tingene derhjemme, des mere ro og overskud vil man have på arbejdspladsen, oplever Christian.

Hvad sagde kollegerne?
Christian har kun oplevet positive reaktioner fra sine kolleger og fra sin chef, da han fortalte, at han gerne ville tage lang barsel.

– Det var udelukkende positivt. Der var ikke nogen, der havde ondt i røven eller syntes, at det var mærkeligt. Kollegerne kunne godt se, at barselsforholdene gennem årene er blevet bedre, og at det kun er positivt for både barn, mor og far. Min chef dengang var selv lige blevet mormor, så der var meget velvilje fra hendes side. Jeg endte med at have sparet en masse timers afspadsering op, nok lige i overkanten af, hvad man normalt må, men viljen fra TDC har været stor, fortæller Christian.

Ingen barselsvikar
Da Christian gik på barsel, arbejdede han som kobbertekniker i et sjak, så der var to andre, der overtog, mens han var væk. Der var ingen barselsvikar, og det skyldes blandt andet, at jobbet kræver specialuddannelse.
– Kobberteknikere hænger ikke på træerne, og det gør fiberteknikere i øvrigt heller ikke. Men man finder ud af det og lapper over, hvor man kan, og så får man løst opgaverne, slutter Christian, der altid opfordrer både venner og kolleger til at tage så lang barsel som muligt.