Ferielukket: Sådan er dine rettigheder

Nogle virksomheder holder kollektivt lukket i sommerferien. Det kan enten dreje sig om hele virksomheden eller en afgrænset del, fx en produktionsenhed. Læs her, hvad dine rettigheder er.

​Hvis din virksomhed holder kollektivt ferielukket, så kan din arbejdsgiver kræve, at du holder ferie, selvom du ikke har optjent ret til betaling for ferien. Det skyldes en ændring i ferieloven, hvor man med den nye ferielov kan holde ferie på forskud. Det betyder, at hvis du fx har optjent 12 dage, og virksomheden holder lukket i 15 dage, kan virksomheden bede dig om at holde 3 dage på forskud. Det er en ændring i loven, du skal være opmærksom på, og som eventuelt kan få betydning for din ellers planlagte ferie resten af året.

Arbejdsgiveren skal sikre, at du har ferie til rådighed
Ifølge ferieloven er det arbejdsgiveren, som har retten til at afgøre, hvornår en ferie skal afholdes. Arbejdsgiveren skal selvfølgelig så vidt muligt imødekomme dit ønske, men som udgangspunkt kan han godt bede dig om at holde ferie, når virksomheden holder sommerlukket. Det kræver dog, at han har overholdt ferievarslet på mindst 3 måneder. 

Din arbejdsgiver har ansvaret for at sørge for, at du har tilstrækkelig ferie til lukningen. Hvis du fx har holdt ferie inden den kollektive ferielukning, og at du af den årsag ikke har nok feriedage, så har du ret til løn, og i den situation er dagene under ferielukning ikke feriedage eller forskudsferie for den enkelte. 

Har du ikke optjent ret til ferie med løn?
Hvis du ikke har været ansat i hele det forudgående ferieår, kan du ikke forlange, at din arbejdsgiver skal give dig løn under lukningen. Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud. Det betyder i praksis, at du får løn under ferien mod at din arbejdsgiver har ret til modregning i din løn.

Har du derimod fx været ledig, så kan der eventuelt udbetales feriedagpenge i perioden. Retten til feriedagpenge forudsætter, at du opfylder de almindelige regler for at modtage dagpenge.

Hvis du bliver syg inden ferielukningen, har man ikke pligt til at påbegynde sin ferie. Derfor skal du holde ferie i forlængelse af lukningen. Det vil sige det antal dage, du var syg under ferielukningen. Hvis du bliver syg under den kollektive ferielukning, gælder de almindelige karensbestemmelser.

Kontakt din afdeling
Reglerne er komplicerede. Kontakt din afdeling, hvis du har spørgsmål – fx om løn eller dagpenge under en kollektiv ferielukning.