Pas på klausuler i din kontrakt

Når arbejdsløsheden falder, stiger arbejdsgivernes fokus på at binde ansatte med klausuler. Se, hvad du skal holde øje med.

​Dansk Metal modtager dagligt ansættelseskontrakter fra medlemmer. Og tendensen er klar: Jo lavere ledighed blandt medlemmer af Dansk Metal, jo mere gør arbejdsgiverne for at binde ansatte til jobbet.

Problemet går på tværs af alle brancher

Kontrakten ligner som udgangspunkt en standardkontrakt, men indeholder ofte tilføjelser, som er til ugunst for medarbejderen.

​- Er du fx ansat med konkurrenceklausul, skal du kompenseres økonomisk, når din ansættelse ophører. Men til den tid kan virksomheden vælge at hæve klausulen. Så får du ingenting. Derfor er klausulen kun med i kontrakten for at binde den ansatte til jobbet. Det er ikke i orden, siger Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær i Forhandlingssekretariatet.

Klausuler er kun med i kontrakten for at binde den ansatte til jobbet. Det er ikke i orden.
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær, Dansk Metal.

Klausuler - det skal du holde øje med

 • Uddannelsesklausul
  Virksomheden har betalt uddannelse og medarbejderen har tilbagebetalingspligt, hvis han siger op inden for en aftalt periode.
 • Konkurrenceklausul
  Medarbejderen må ikke tage arbejde ved en konkurrerende virksomhed inden for en bestemt periode efter fratrædelse.
 • Jobklausul
  Aftale mellem to virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere.
 • Konventionalbod
  Arbejdsgiveren kan kræve et beløb, hvis medarbejderen optræder illoyalt fx ved at bryde tavshedspligt eller tale nedsættende om virksomheden. Beløbet betales ud over den erstatning, arbejdsgiveren kan kræve for at lide tab.

Lønmodtagerne har bolden
Boder og klausuler er et problem for det danske arbejdsmarked, som er kendt for en høj grad af bevægelighed og fleksibilitet. På den ene side er arbejdsgiverne glade for, at medarbejderne nemt kan skifte arbejde. På den anden side, vil de i tider med høj beskæftigelse, helst holde på deres medarbejdere.
Så forsøger de at binde dem, så det er svært at sige op og komme ud af jobbet.

Det kortslutter arbejdsmarkedet og begrænser bevægeligheden. Og kan lægge en dæmper på lønudviklingen.
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær, Dansk Metal.

​​- Det kortslutter arbejdsmarkedet og begrænser bevægeligheden. Og kan lægge en dæmper på lønudviklingen, siger Keld Bækkelund Hansen.
Han er ikke i tvivl om, at stadigt flere arbejdsgivere vil skrive klausuler ind i ansættelseskontrakterne. Derfor er opfordringen klar: 
- Du skal ikke skrive under på noget, der gør, at du ikke kan komme væk igen, siger Keld Bækkelund Hansen og tilføjer:
- Ledigheden er så lav, at det er lønmodtagernes marked. Derfor er det nemmere at stille krav. Og man kan forhandle klausuler på samme måde, som man forhandler løn.

Ledigheden er så lav, at det er lønmodtagernes marked. Derfor er det nemmere at stille krav. Og man kan forhandle klausuler på samme måde, som man forhandler løn.
Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær, Dansk Metal.