Mangel på arbejdskraft i den østjyske industri

Dansk Metals beregninger på baggrund af arbejdsmarkedsbalancen viser, der er stor mangel på arbejdskraft inden for Dansk Metals område i Østjylland.

​De østjyske produktionsvirksomheder må efterhånden kigge langt efter kvalificeret arbejdskraft. Det viser en ny analyse fra Dansk Metal på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Analysen viser stor mangel på arbejdskraft inden for især Metals område i Østjylland, hvor knap 17 procent af stillingsbetegnelserne er kategoriseret som ”mangel på arbejdskraft”. Det er en stigning på 3,2 procentpoint i forhold til arbejdsmarkedsbalancen fra efteråret 2016.

Det er en udvikling, vi har været opmærksomme på længe
Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal

”Det er en udvikling, vi har været opmærksomme på længe, da man i alt for mange år har undladt at uddanne tilstrækkeligt med faglærte til at løfte produktionen i industrien. I Østjylland ligger mange af Danmarks store industrivirksomheder, og industribeskæftigelsen er steget med mere end 2000 personer i området over de seneste tre år. Derfor er det meget bekymrende, at vi nu oplever virksomheder, der simpelthen ikke kan opdrive de rette medarbejdere”, siger forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen.

I november 2017 var arbejdsløsheden i Metal Østjylland nede på 1,9 procent. Derfor oplever Dansk Metals a-kasse i Metal Østjylland, at det bliver sværere og sværere at finde ledige medlemmer med særlige kompetencer til de østjyske produktionsvirksomheder.

...manglen på arbejdskraft kan være en kæp i hjulet på det opsving, vi oplever på regionens virksomheder
Finn Andersen, formand i Metal Østjylland

”Det er selvfølgelig en fornøjelse at være formand for attraktive medlemmer, men manglen på arbejdskraft kan være en kæp i hjulet på det opsving, vi oplever på regionens virksomheder. Og det kan på sigt gå hårdt ud over hele industrien i Østjylland, da de fleste industrivirksomheder i længden vil placere sig der, hvor der er arbejdskraft at få. Derfor skal vi hurtigst muligt have gang i uddannelsen af flere faglærte i metalindustrien”, siger Finn Andersen, der er formand for Metal Østjylland.

Fremgangen i beskæftigelsen afspejler sig også i den samlede danske industri. Således er industribeskæftigelsen steget med 17.000 personer fra 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2017. I samme periode er Dansk Metals arbejdsløshed faldet fra 4,4 procent til 2,5 procent, efter der er taget højde for sæsonudsving. 10 procent af de samlede kategoriserede stillinger inden for Metals område er klassificeret som ”mangel på arbejdskraft”. Det er en stigning på to procentpoint i forhold til efteråret 2016.