Rådgivning fra Dansk Metal sikrede medlem 34.000 kr.

Et medlem blev snydt for fratrædelsesgodtgørelse. Dansk Metal rådgav medlemmet, som derefter fik sine penge. Kontakt os, hvis du får brug for rådgivning eller juridisk hjælp.

​Et medlem af Dansk Metal blev opsagt, tre måneder før han skulle på pension. Medlemmet var overbevist om, at han i den forbindelse havde krav på fratrædelsesgodtgørelse. Det mente hans arbejdsgiver dog ikke, fordi han skulle direkte på pension efter sin opsigelse.

Men det kunne medlemmet ikke se logikken i. Han kontaktede derfor sin Metalafdeling, og de gav de ham ret. Ifølge hans overenskomst havde han krav på 34.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse. Det blev arbejdsgiveren gjort opmærksom på og udbetalte pengene uden tøven. Der kom dermed ikke en sag ud af det, men medlemmet var glad for, at han havde Dansk Metal i ryggen.

- Det var rart at have fagforeningen i baghånden, hvis nu der var kommet en sag ud af det. Det var også rart at blive bekræftet i, at jeg havde ret og faktisk havde krav på pengene, fortæller medlemmet til Dansk Metal.

Hvis du får brug for rådgivning, juridisk hjælp eller fx er blevet snydt i løn, kan du altid kontakte din Metalafdeling. De står klar til at hjælpe dig.

Medlemmet af Dansk Metal, der optræder i denne artikel, er anonymt. Det samme er virksomheden, som medlemmet arbejdede på, men deres navne er redaktionen bekendt. Vi har valgt at anonymisere dem af hensyn til medlemmet. Vi har fået lov af medlemmet til at omtale hans sag.