Medlemmer mister arbejdsevne af nedslidning

Foroverbøjet, vrid i ryggen, løftede arme eller nede på knæ. Det er bare nogle af de arbejdsstillinger og bevægelser, der kan lede til både smerter og nedslidning.

Nedslidning er en af de væsentligste årsager til, medlemmer af Dansk Metal ikke kan arbejde, til de når pensionsalderen. Cirka 200 medlemmer mister hvert år deres arbejdsevne på grund af nedslidning.

Det er ofte dårlige arbejdsstillinger, som er skyld i nedslidning, siger Marie Birk Jørgensen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Risikoen for nedslidning stiger, når der er foroverbøjning og vrid i ryggen, som tit ses i forbindelse med tunge løft og arbejde på knæ og på hug.
Marie Birk Jørgensen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Intet billede valgt

Ensidigt gentaget arbejde over en arbejdsdag udgør også en risiko, hvis man vil passe på kroppen.

- Hvis det er muligt, er det bedre at rotere mellem forskellige maskiner, frem for at stå stille ved den samme hele arbejdsdagen. Så bliver kroppen ikke belastet de samme steder hele tiden, siger Marie Birk Jørgensen.

3 gode råd til at undgå nedslidning

  • Organiser arbejdet, så kroppen bruges så skånsomt som muligt.
  • Fordel opgaverne, så du ikke bliver belastet for hårdt, for ensidigt eller for længe.
  • Gør det muligt for at variere din arbejdsstilling og holde pauser i løbet af dagen.

De fem mest anmeldte muskel og skelet sygdomme fra 2011-2015 var: skuldersygdomme, rygsygdomme, albuesygdomme, håndsygdomme og knæsygdomme. Tilsammen udgjorde de 30 procent af alle anmeldte erhvervssygdomme i perioden.