Mekaniker på havet

Jesper Vagtborg er en af dem, der har benyttet sig af automekanikeruddannelsens mange muligheder. Han har bevæget sig ud af værkstedet og har i dag MHI Vestas og havet som arbejdsplads.

​Jesper Vagtborg er aldrig nogensinde i tvivl om, at automekanikeruddannelsen var den helt rigtige for ham. Så det er ikke derfor, han har bevæget sig ud af kernefaget og over i offshore. Det er tværtimod et helt bevidst valg og udnyttelse af, at han har en uddannelse med kompetencer, der giver mulighed for at rykke over i andre brancher.

- Jeg har altid haft stor interesse for mekanik, og det har jeg stadigvæk. Jeg går og skruer på nogle gamle maskiner, blandt andet en Opel Kadett C. Men jeg er ikke bygget til at gå indendørs. Derfor har jeg arbejdet i vindmøllebranchen de sidste 20 år, fortæller Jesper Vagtborg, 44 år, udlært mekaniker og siden 2016 servicetekniker hos MHI Vestas Offshore Wind.

Vestas' V164 er verdens største vindmølle

Møllen har en effekt på 8MW.

Vingerne er 80 meter og vejer 35 ton.

Møllen vejer 1.300 ton. Nacellen (maskinhuset) vejer 390 ton.

Det samlede vingefang er 164 meter.

Navhøjden er 120 meter, og den samlede højde fra jord til vingespids er 222 meter.

Møllen har en startvind på 4 meter i sekundet. Der er maksimal effekt på 13 meter i sekundet. Når der er godt gang i møllen, svinger vingerne med 325 kilometer i timen, hvis man måler ved vingespidsen.

Jeg er ikke bygget til at gå indendørs - derfor har jeg arbejdet i vindmøllebranchen de sidste 20 år.
jesper Vagtborg, servicetekniker, MHI Vestas offshore Wind.

Verdens største møller
Havet er hans arbejdsplads, når han sammen med sine kolleger servicerer og reparerer de 7 store møller, der udgør Sprogø Havmøllepark. I år begynder arbejdet med at sætte Horns Rev 3 op. Det er en vindmøllepark med 49 Vestas V164 vindmøller. Og det er verdens største møller.

- Det er samme slags mølle, som de to testmøller i Måde på Esbjerg Havn. Jeg var med til at sætte dem op og har vedligeholdt dem lige siden. Jeg føler næsten lidt ejerskab, så det er noget helt specielt, og det bliver spændende også at være en del af Horns Rev 3, siger han.

 

Horns Rev 3

Horns Rev 3 kommer til at bestå af 49 vindmøller med en effekt på 406,7 MW, der kan producere el svarende til det årlige forbrug i 425.000 danske husstande.

Maksimalhøjden (toppen af vingetip) på 8,3 MW møllerne bliver på 187 meter.

I 2018 begynder opsætningen af vindmølletårne, maskinhuse og vinger. Horns Rev 3 skal køre for fuld kraft i 2020.

Faglig og søstærk  
Jobbet som servicetekniker offshore kræver, at man er søstærk og hverken er bange for små rum eller højder. Når det er sagt, kræver jobbet også særlig viden. For som på moderne biler foregår fejlsøgningen med en computer.
"Det er spændende at finde en el-fejl, men jeg kan især godt lide at lave noget mekanisk, hvor man skal lytte eller skille noget ad for at finde problemerne. Fx at skifte et leje og så kører møllen. Det er fedt. Men jeg vokser hver gang, jeg får et løst et problem," siger Jesper Vagtborg.

Intet billede valgt
Jeg er både mekaniker og tekniker, fordi jeg bruger viden fra begge områder. Som mekaniker bliver vi uddannet i at se helheder.
Jesper Vagtborg, servicetekniker, MHI Vestas Offshore Wind.

Mekanikeren ser puslespillet
Nogle opgaver på møllerne er service og vedligehold, andre er fejlsøgning. Hvor mange ser kaos, ser mekanikeren et puslespil, hvor brikkerne passer sammen. Han kan se, hvis noget mangler, vender eller lyder helt forkert.
- Jeg er både mekaniker og tekniker, fordi jeg bruger viden fra begge områder. Når der meldes en fejl, eller møllen siger en mærkelig lyd, så kan det skyldes et problem et helt tredje sted. Som mekaniker - og håndværker i det hele taget - bliver vi uddannet til at se helheder, fortæller Jesper Vagtborg.