Michael Busk får 750.000 kroner

Michael Busk gik ned med stress efter flere brud på en række arbejdsmarkedsregler. Dansk Metal kørte sagen, som i maj 2017 endte med et forlig, der gav ham 750.000 kr.

I juli måned 2015 lagde Michael Busk sig syg med stress som følge af sit arbejde hos den medicinal tekniske virksomhed, CareFusion. Efter fire måneders sygdom vendte han tilbage til sit job som servicetekniker.

- Jeg havde fået lovning om en blid opstart. Men kort inden jeg meldte mig rask, blev jeg indkaldt til et møde med min arbejdsgiver, hvor jeg fik besked på, at de ikke kunne håndtere den blide opstart. Det var enten-eller, fortæller Michael Busk.

Få dage efter at han kom tilbage i arbejde, modtog han en fyreseddel. Årsagen til det var hans sygefravær. Så tog han kontakt til sin lokale afdeling i Kolding, som gik ind i sagen.

Intet billede valgt

En enestående sag
Frank Grevelund, der er faglig sekretær i Metal Kolding-Vejen-Vojens, synes, at sagen var noget for sig. Foruden brud på 120-dages reglen kunne Dansk Metal dokumentere, at der havde været gentagende brud på 48-timers reglen. Michael Busks ugesedler viste, at der havde været fem 4-måneders perioder, hvor han havde arbejde mere end 48 timer i snit.

 

Der er ikke set noget fortilfælde, hvor der har været så mange brud som her.
Frank Grevelund, faglig sekretær i Metal Kolding-Vejen-Vojens

- Der er ikke set noget fortilfælde, hvor der har været så mange brud som her. Det er helt enestående. Når man kigger på Michaels timeantal, så er der jo ikke noget at sige til, at han blev syg, siger Frank Grevelund.

Som følge af disse brud på arbejdsdirektivet valgte Frank Grevelund at stævne CareFusion for 1,5 millioner kroner. Stævningen bundede i brud på forskelsbehandlingsloven og 48-timers reglen.

Bureaukratisk proces

Efter at have sendt stævningen blev Frank Grevelund kontaktet af en advokat, som repræsenterede CareFusion. Han bad advokaten om at komme med et udspil til, hvordan situationen skulle løses.

- Jeg vidste ikke om jeg var købt eller solgt. Jeg fik ikke løn, men jeg kunne heller ikke melde mig ledig eller modtage sygedagpenge. Generelt en meget ubehagelig situation, når man i forvejen er en smule knækket, siger Michael Busk.

For Michael Busk var de følgende måneder forbundet med en del ventetid. Normalt foregår forhandlingerne via tillidsrepræsentanter, men det var ikke tilfældet i denne sag, da CareFusion ikke havde nogen overenskomst.

- Det er en af konsekvenserne ved at være ansat i en uorganiseret virksomhed. Man bliver nødt til at benytte det civilretlige system i stedet for det fagretslige. Det er en tung arbejdsgang, men vi er nødt til at gå den slagne gang, siger Frank Grevelund.

Det er en af konsekvenserne ved at være ansat i en uorganiseret virksomhed.
Frank Grevelund, faglig sekretær, Metal Kolding-Vejen-Vojens

Disse arbejdsmarkedsregler blev brudt:

  • 48-timers reglen: Arbejdstiden må højst udgøre 48 timer om ugen i gennemsnit over en fire måneders periode. Denne regel blev brudt 5 gange i træk i Michael Busk’s sag.
  • 120-dages reglen: En privat arbejdsgiver kan opsige en medarbejder, der har haft mindst 120 sygedage indenfor et år. Fyringen skal ske, mens medarbejderen endnu er syg. Reglen blev brudt, da Michael Busk var vendt tilbage i arbejde, da han blev opsagt.
  • Forskelsbehandlingsloven: Arbejdsgiveren skal tage speciel vare på medarbejdere, der har et handicap. Denne regel blev brudt i forbindelse med Michael Busks diabetes, som virksomheden var bekendt med, men ikke lavede nogle tilpasningsordninger.
Det har været en meget dyr lektie. Fremover tager jeg hellere en fyreseddel end at lade det komme så langt.
Michael Busk.

Indgår forlig
Nogle måneder før sagen skulle for retten, blev parterne enige om at mødes. Det blev et møde, der endte med afslutte to års konflikt mellem Dansk Metal og CareFusion. Under mødet blev man enige om at indgå et forlig, som samlet skaffede Michael Busk 750.000 kr.

- Vi havde en stærk sag i forhold til 48-timers reglen, men hvor den ville lande i kroner og øre, kunne vi ikke vide noget om, da vi ikke havde lignende sager at sammenligne med. Derfor endte vi med at indgå et forlig, siger Frank Grevelund.

Michael Busk er i dag tilbage i arbejde, men sagen med CareFusion sidder stadig dybt i ham.

- Det har været en meget dyr lektie. Fremover tager jeg hellere en fyreseddel end at lade det komme så langt, slutter Michael Busk.