En ekstra million i pension – Hvis du starter tidligt nok

Inden måneden er omme, skal du beslutte, hvad du vil bruge din Fritvalgs Lønkonto til. Hvis du bruger din Fritvalgs Lønkonto på pensionsopsparing, kan du spare rigtigt mange penge op.

Mange danskere har en drøm om at blive millionærer. Nye beregninger viser, at man faktisk kan nå at spare en million op uden at få mindre udbetalt i løn, hvis bare man starter, mens man er ung.

Inden d. 1. april skal du bestemme dig for, hvad du vil bruge din Fritvalgs Lønkonto til. Hvis du vælger at bruge de 4 % af din løn, der automatisk bliver indbetalt på Fritvalgs Lønkontoen, til ekstra pension, kan det blive til mange penge, når du skal på pension.

En ny beregning fra Industriens Pension viser, at hvis du som 35-årig vælger at bruge hele fritvalgsordningen til ekstra pension, kan du se frem til at have sparet over en million kr. ekstra op, når du når til pensionsalderen. Beregningen tager afsæt i, at du hvert år frem til folkepensionsalderen bruger fritvalgspengene til ekstra pension.

Fritvalgsordning

  • Hvis du gerne vil bruge fritvalgskontoen til pension, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. april 2019.
  • Som udgangspunkt bliver pengene sat ind på en ratepension. Kontakt Industriens Pension, hvis du ønsker, at fritvalgspengene skal sættes ind på Aldersopsparing eller livslang pension.

Andelen af lønnen, der bliver sat ind på din Fritvalgs Lønkonto er steget de sidste tre år. I år er det 4 %, der indbetales, hvilket er en stigning på 0,6 % i forhold til året før.

Som det ser ud lige nu, sætter de unge ikke meget ekstra ind på deres pensionsopsparinger. Det er kun omkring 10 % af indbetalingerne til Industriens Pension, der kommer fra medlemmer under 30 år, viser tal fra Industriens Pension.

Hvis du er nysgerrig på, hvad du kan bruge din Fritvalgs Lønkonto til udover at sætte ekstra ind på din pensionsordning, har vi linket til en guide herunder.