Nicklas er en af de 15.000 lærlinge, der får pension fra den 1. marts 2018

Den 1. marts 2018 trådte nye regler for lærlingepensioner i kraft. 15.000 lærlinge over 20 år skal nu have pension. Små månedlige indbetalinger kan blive til flere hundrede tusinde kroner på sigt, viser beregninger.

Hvis du er mindst 20 år gammel, har to måneders anciennitet på din arbejdsplads og samtidig arbejder på det private område, har du haft ret til pension siden den 1. marts 2018.

De nye regler har stor betydning for de omkring 15.000 lærlinge, der førhen måtte vente på pensionsindbetalingerne, til de var færdigudlærte. Med de nye regler får lærlinge, der bliver færdigudlærte som 22-årige, to ekstra opsparingsår. For en lærling med en månedsløn på 15.000 kr. før skat vil to års ekstra indbetalinger i sidste ende give en ekstra opsparing på over 160.000 kr., når man skal på pension.

Nicklas er glad for ordningen

Når klejnsmedelærlingen Nicklas Schreiber Poulsen bliver 20 år til august, starter pensionsindbetalingerne. Arbejdsgiver indbetaler 8 procent, Nicklas indbetaler 4 procent.

- Jeg har ikke noget imod også selv at indbetale. Jeg er glad for, at der fremover bliver indbetalt til pension. Det kan meget vel være de få års ekstra indbetaling, der bliver afgørende for, om jeg kan gå på pension et år eller to før, hvis jeg skulle være blevet slidt op, siger Nicklas Schreiber Poulsen.

Pension giver også forsikring
Som en ekstra bonus betyder de nye regler for lærlingepensioner også, at lærlinge, der får indbetalt til pension, automatisk er kvalificeret til lærlingeforsikring.
Lærlinge har altid været forsikret særskilt, men nu er forsikringerne inkluderet i pensionsindbetalingerne. Er du lærling og under 20 år skal du dog fortsat forsikres.

De nye regler for lærlingepensioner er resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2017. Reglerne gælder for alle lærlinge over 20 år, der arbejder i det private og har minimums to måneders anciennitet.