Overenskomst - sådan

Din lokale afdeling er altid klar til at hjælpe med at få tegnet overenskomst. Keld Bækkelund, forbundsseksretær i Dansk Metal, gennemgår her hvordan.

Hvorfor er overenskomster vigtige?
Keld Bækkelund: - I Danmark spiller overenskomsterne en stor rolle, fordi lovgivningen i begrænset omfang regulerer de dele af ansættelsesforholdet, som overenskomsterne dækker. I modsætning til i de fleste andre europæiske lande har Danmark ikke lovgivning om mindsteløn, den ugentlige arbejdstid eller betaling for overarbejde.

Kan alle få overenskomst?
- Fagbevægelsen er forpligtet til at sørge for, at alle virksomheder har en overenskomst.
Dansk Metal har retten til at overenskomstdække virksomheder inden for vores uddannelses- og organisationsområde. Derfor behøver der ikke være medlemmer ansat på virksomheden for at Dansk Metal kan rejse krav. Men de fleste overenskomster bliver tegnet, når medlemmer ønsker det. 

Hvordan foregår forhandlingerne?
- Et eksempel er en lokalafdeling, der bliver kontaktet af en gruppe medlemmer fra en it-servicevirksomhed. De er utilfredse med 40 timers arbejdsuge, og vil gerne have retten til at vælge en tillidsrepræsentant, fordi virksomheden er i vækst, og der hele tiden kommer nye teknikere til. Afdelingen inviterer alle teknikerne til et møde. Her forklarer de, hvilke rettigheder, en overenskomst sikrer og hvilke arbejdsvilkår, den kan forbedre. Medlemmerne er enige om, at de gerne vil have OK, og skriver under på en mandaterklæring.
Afdelingen holder derefter møder med virksomheden. Bliver parterne ikke enige om at tegne OK, sender afdelingen et brev med OK-krav og konfliktvarsel og vil virksomheden stadig ikke tegne overenskomst, sendes endnu et brev, hvor afdelingen varsler, at medlemmerne vil blive trukket ud af virksomheden. Men det sker yderst sjældent. Virksomheden tegner ofte overenskomst i perioden mellem de to breve.

Hvad sker der ved konflikt?
Hvis medlemmer trækkes ud af virksomheden, mister virksomheden arbejdskraft. Der bliver også varslet sympatikonflikt. Det betyder, at medlemmer af andre FH-forbund heller ikke må arbejde. Virksomheden kan fx ikke få leveret varer, fikset firmabilen, HK’ere kan ikke være på kontoret og VVS’ere og elektrikere kan heller ikke udføre deres arbejde.
Under hele konflikten udbetaler Dansk Metal fuld løn, konfliktunderstøttelse, til medlemmerne.