Pas på røgen når du svejser

Du kan blive alvorligt syg af svejserøg. Læs her, hvordan du beskytter dig.

​Det er godt job at være svejser, men man skal også passe på sig selv. Bronkitis, astma og lungekræft er nogle af de sygdomme, der kan følge med svejserøgen, hvis man ser set stort på sikkerheden. 

Efter pres fra Dansk Metal bliver lungekræft på grund af svejserøg nu anerkendt som arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen. Det har vi set i flere sager.

Men i de fleste tilfælde er lungekræft dødelig, og det ændrer en erstatning ikke på. Derfor er der ikke noget vigtigere end at undgå røgen.

 

Sådan beskytter du dig mod svejserøg

 • Lavtryksudsugning er den bedste udsugning ved svejsning.
  Den udsuger store mængder luft omkring svejsestedet. Højtryksudsugning er en nødløsning fx ved svejsning på komplicerede konstruktioner.
 • Alle former for svejsning kræver sikkerhedsuddannelse.
  Der er ingen bagatelgrænse. Svejserøg giver kronisk bronkitis, astma og kræft iluftvejene. Derfor er det vigtigt at vide præcis, hvad man gør.
 • Din arbejdsgiver skal stille personlige værnemidler til rådighed for dig, når du svejser.
  Du skal have friskluftforsynet maske, hvis udsugningen ikke tager al røgen, svejsehandsker, visir/svejsehjelm og eventuelt forklæde, så øjne og hud ikke får svejselys.
 • Husk, du skal også beskytte dig, når du svejser hos kunder.
  Du skal have mobil udsugning med, hvis kunden ikke har brugbar svejseudsugning. Hvis udsugningen ikke er god nok, skal du også bruge friskluftforsynet åndedrætsværn.
 • Husk at indstille udsugningsarmen korrekt
  Når du flytter rundt på en større svejseopgave, skal du huske at flytte udsugningsarmen med dig og indstille den så den tager røgen inden, den når dit ansigt.
 • Tjek, at alarmen på ventilationen virker
  Hvis ventilationen svigter, skal alarmen gå med lys eller lyd. Spørg leverandøren, hvordan man tester jeres anlæg.

I de fleste tilfælde er lungekræft dødelig, og det ændrer en erstatning ikke på. Derfor er der ikke noget vigtigere end at undgå røgen.

Jan Toft Rasmussen, faglig sekretær med ansvar for arbejdsmiljø