Piloterne varsler konflikt mod SAS

Overenskomsten mellem SAS og deres piloter udløb den 1. april. Parterne har forhandlet i månedsvis uden at kunne blive enige om en ny aftale. Derfor varsler piloterne nu, at de nedlægger arbejdet. Det vil tidligst kunne træde i kraft fra om 14 dage.

​Overenskomsten mellem SAS og deres piloter, SAS Pilot Group, udløb den 1. april. Siden november 2021 har der været forhandlinger i forskellige former mellem parterne. Da overenskomsten udløb den 1. april, valgte piloterne i første omgang at undlade at nedlægge arbejdet, så flytrafikken ikke blev ramt i påsken. Parterne har efterfølgende fortsat dialogen, men det står nu klart, at de er så langt fra hinanden, at der ikke er udsigt til, at man kan blive enige om en ny overenskomst.

SAS har de seneste to år udnyttet pandemien til at opsige næsten halvdelen af piloterne i selskabet. Piloterne har alle en ret til genansættelse. Det betyder, at de skulle genansættes i takt med, at efterspørgslen på flytrafikken kom retur. SAS har brudt aftalen om genansættelse. De har i stedet oprettet nye datterselskaber, SAS Connect og SAS Link, hvor de ansætter helt nye udenlandske piloter på forringede vilkår.

– SAS har etableret to nye datterselskaber alene for at omgå overenskomsten med medarbejderne. Personalet skal på forringede løn- og arbejdsvilkår udføre det samme arbejde, som de hele tiden har gjort. Det er de samme fly, destinationer og billetter. Bookingsystem, check-in, bagagehåndtering, lounges og bonuspoint er også det samme, og de skal endda møde i de samme uniformer. Det er den samme ledelse og administration, og SAS’ internationale billetnummer – 117 – benyttes også i de nye selskaber, siger forhandlingschef Keld Bækkelund fra Dansk Metal. 

I forbindelse med SAS Forward-planen har piloterne tilbudt SAS en besparelse på mere end 450 mio. SEK om året. Piloterne har også tilbudt at arbejde ekstra denne sommer for at afhjælpe pilotmangel, som er en af hovedårsagerne til, at SAS har måttet aflyse over 4.000 flyafgange. Der har kun været ét modkrav: Piloterne i SAS Pilot Group skal være en del af fremtiden; SAS-fly skal flyves af SAS-piloter – og ikke af nyansatte fra udlandet på en konkurrerende overenskomst. Det har SAS afvist.

– Vi har forhandlet i månedsvis uden at kunne blive enige. Vi har strakt os virkelig langt for at hjælpe SAS, og vi har tilbudt virksomheden store besparelser. Men vi kan under ingen omstændigheder gå med til forringelser på mere end 30 procent, som SAS kræver. Det tror jeg ikke, der er mange lønmodtagere, der vil gå med til – og slet ikke i en tid, hvor priserne på varer stiger markant. Derfor har vi nu intet andet valg end at varsle konflikt i Danmark, Norge og Sverige, siger Henrik Thyregod, der er formand for Dansk Pilotforening. 

SAS har i forhandlingerne stillet krav om aftaleforringelser på mere end 30 procent for piloterne – med krav om lønnedgang, øget arbejdstid, reducerede hviletider og udflytning af sommerferien.

– Der er ingen, der ønsker mere end os, at SAS klarer det godt, og vi er klar til at knokle for virksomheden. For mange af os er det vores andet hjem. SAS er i store økonomiske problemer, og medarbejderne kan ikke redde virksomheden alene. Sandheden er jo, at selv hvis piloterne fløj gratis for SAS, så er det slet ikke nok. Vi er nødt til at sige fra nu. Det, som SAS nu kræver af deres piloter, er en lønnedgang til under det niveau, som flere lavprisselskaber tilbyder, siger Henrik Thyregod.

Han understreger, at piloterne ønsker det bedste for SAS og for kunderne:

– Piloterne undlod i første omgang at nedlægge arbejdet i forbindelse med påsken – for ikke at ramme påsketrafikken og for at fortsætte dialogen med SAS. Vi ønsker virkelig ikke en konflikt, for det er ødelæggende for alle parter. Forhåbentlig kan vi finde en løsning, så vi undgår en konflikt, der vil ramme vores rejsende. Det ligger dybt i vores DNA som piloter, at vi ønsker det bedste for både kunderne og SAS, siger Henrik Thyregod.

Han lægger ikke skjul på, at SAS har nøglen til at undgå en konflikt. 

– Ansvaret ligger hos SAS’ ledelse og bestyrelse, som i over to år har fokuseret på at skille sig af med deres kernemedarbejdere og etablere bemandingsselskaber for at skabe intern konkurrence blandt medarbejderne i SAS. Det er helt utænkeligt, at fagforeninger noget sted i verden ville finde sig i de metoder. Hvis det får lov til at fortsætte, er det en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel, siger Henrik Thyregod.

Piloterne er organiseret i Dansk Metal. Det er Dansk Metals opfattelse, at SAS har udnyttet corona-pandemien til helt urimeligt at forringe vilkårene for deres ansatte. 

– I stedet for at kæmpe mod deres egne ansatte, bør SAS kæmpe sammen med dem. Det er den eneste måde, virksomheden kan komme gennem krisen – sammen med deres ansatte. De ansatte har historisk vist stor velvillighed til at hjælpe selskabet gennem kriser. SAS har lavet virksomhedskonstruktioner, som strider mod den danske arbejdsmarkedsmodel. Hvis SAS kan oprette bemandingsselskaber og på den måde omgå overenskomster og aftaler med deres ansatte, så frygter vi, at det også kan ske andre steder på det danske arbejdsmarked. Derfor er det her en vigtig kamp for alle lønmodtagere i Danmark, siger forhandlingschef i Dansk Metal Keld Bækkelund. 

Fakta

Piloterne i SAS har varslet, at de nedlægger arbejdet. Det vil tidligst kunne træde i kraft fra om 14 dage, altså den 24. juni. Det omfatter ca. 1.000 piloter i Danmark, Norge og Sverige.

Overenskomsten mellem SAS og deres piloter i SAS Pilot Group udløb den 1. april 2022.

I overenskomstperioden er der fredspligt, og den eksisterer ikke længere, når overenskomsten er udløbet. Det er en central del af den danske model, at arbejdsmarkedets parter kan benytte sig af henholdsvis strejke og lockout, hvis man ikke kan blive enige om en ny overenskomst. Det er derfor helt efter bogen, at piloterne nu varsler strejke.

Da overenskomsten udløb den 1. april, valgte piloterne at undlade at varsle konflikt for at frede påsketrafikken og prøve at løse uenigheden uden at tage konfliktmidler i anvendelse.

Der har været dialog mellem parterne siden november 2021 for at finde en løsning.

Piloterne i SAS Pilot Group har i ”SAS Forward”, parallelt med overenskomstforhandlingerne, tilbudt SAS årlige besparelser for 450 mio. SEK mod at SAS garanterer, at piloterne fortsat er en del af fremtiden. Det har SAS afvist.

SAS har den seneste tid været i konflikt med flere medarbejdergrupper. Det er ikke direkte en del af overenskomsten mellem piloterne og SAS, men det er vigtigt at kende til for at forstå den kontekst, som forhandlingerne finder sted i. Her er fakta om, hvad det drejer sig om: 

SAS blev hårdt ramt af corona og måtte lukke en række flyruter i sommeren 2020. De ansatte har udvist stor velvillighed til at hjælpe SAS under krisen. For eksempel:

  • For at undgå afskedigelser gik 573 kabineansatte med til at gå på orlov i op til 24 måneder i sommeren 2020. Det sparede SAS for at betale løn i opsigelsesperioden (op til seks måneder) på et tidspunkt, hvor SAS havde store økonomiske vanskeligheder, og hvor flyene stod stille. Aftalen var, at medarbejderne skulle tilbage, når flyene igen kom på vingerne, og SAS måtte ikke rekruttere andet kabinepersonale, før dem på orlov var blevet kaldt tilbage.

  • 560 piloter er blevet afskediget af SAS. De opsagte piloter er alle omfattet af en aftale om ret til genansættelse i 5 år, før SAS ansætter nye piloter.

  • Mange piloter, der ikke blev afskediget, gik frivilligt 22 procent ned i løn under ordningen for lønkompensation. Efterfølgende gik de på arbejdsdeling, og det betød en halvering af lønnen i yderligere 14 måneder. 

 • SAS har oprettet to nye datterselskaber som såkaldte bemandingsselskaber – kaldet Connect og Link. I stedet for at leve op til aftalerne med deres ansatte om genansættelse i SAS, så er SAS i stedet begyndt at ansætte i de to nye bemandingsselskaber på nye overenskomster med forringede løn- og arbejdsvilkår.

 • SAS har nu ansat helt nye medarbejdere på dårligere vilkår i bemandingsselskaberne, mens 450 af de opsagte piloter står uden arbejde og er på offentlig forsørgelse. De nyansatte piloter kommer bl.a. fra Syd- og Østeuropa. Mange bor ikke og betaler ikke skat i Skandinavien. 

 • Uanset medarbejderens anciennitet i SAS, så begynder de forfra på starttrin i Link og Connect - SAS argumenterer med, at der er tale om en anden virksomhed. Det betyder for eksempel, at en stewardesse, der arbejder i SAS på sluttrin til ca. 36.000 kr. om måneden, vil skulle starte forfra på den nye overenskomst til en startløn på ca. 23.000 kr. (inkl. alt). 

 • Det er også et krav fra SAS, at medarbejderne selv skal opsige deres job i moderselskabet, hvis de skal arbejde i et af bemandingsselskaberne. På den måde undgår SAS at skulle betale løn i opsigelsesperioden (op til seks måneder).

 • Som udgangspunkt er arbejdet det samme som før – fx arbejder piloter og kabinepersonalet i den samme uniform og i de samme fly som før (SAS-fly).

 • SAS har meddelt, at ca. 300 medarbejdere blandt kabinepersonalet i hovedselskabet SAS SK bliver opsagt med udgangen af juni 2022. Samtidigt ansætter man altså i bemandingsselskaberne Link og Connect.

 • SAS har meldt ud, at de aflyser 4.000 afgange i perioden maj til august, bl.a. pga. personalemangel.

 • Piloterne har siden midt i november været i forhandlinger med SAS-ledelsen om i fællesskab at finde en fredelig løsning på udfordringerne. Piloterne har tilbudt SAS en pakke med permanente besparelser på piloterne på ca. 25 procent. Det svarer til en besparelse på minimum 450 mio. SEK. årligt – det vil være stigende ved øget flyveaktivitet. Der har kun været ét modkrav: Piloterne i SAS Pilot Group skal være en del af fremtiden; SAS-fly skal flyves af SAS-piloter – og ikke af nyansatte fra udlandet på en konkurrerende overenskomst. Det afviste SAS.

 • Derudover har piloterne tilbudt at arbejde ekstra denne sommer for at afhjælpe pilotmangel, som er en af hovedårsagerne til, at SAS har måttet aflyse over 4.000 flyafgange. Det har SAS-ledelsen også afvist. Herefter har piloterne fremlagt almindelige krav til en ny overenskomst, som bl.a. indeholder lønstigning i tråd med resten af samfundet. 

 • Dansk Metal organiserer flymekanikerne, kabinepersonalet og piloterne i afdelingen Metal Luftfart. Dansk Metal kører flere sager ved Arbejdsretten mod SAS.

Direkte kontakt for yderligere informationer
Formand for piloterne: Henrik Thyregod, tlf. 40 55 10 00
Forhandlingschef i Dansk Metal: Keld Bækkelund, tlf. 24 21 18 58
Pressechef i Dansk Metal: Rasmus Thye Lynghøj, tlf. 30 76 71 27.