Vil du i praktik hos Lockheed Martin i USA?

Nu har du som industriteknikerlærling mulighed for - sammen med din virksomhed - at søge om et praktikophold hos flyproducenten Lockheed Martin i Texas, USA.

​Lockheed Martin tilbyder i samarbejde med Dansk Metal, DI og Multicut A/S tre danske industriteknikerlærlinge et praktikophold i flyproduktionen i Forth Worth, Texas, som led i deres uddannelse. Praktikopholdet foregår i maj og juni 2019.

Vi skal have jeres ansøgning senest den 15. november 2018.
De udvalgte får besked senest den 30. november 2018.

Hvem kan søge?
Du skal være fyldt 18 år, når opholdet i USA begynder. Derudover skal du have gennemført Hovedforløb 1, være fagligt dygtig, god til engelsk og udadvendt. Du skal være medlem af Dansk Metal, og virksomheden skal være medlem af DI.

Hvordan ansøger man?
Du skal sammen med din virksomhed udfylde et ansøgningsskema og medsende billeder af produkter, som du har produceret.
Et uafhængigt dommerpanel bestående af den ansvarlige IU-konsulent samt en række undervisere på industriteknikeruddannelserne udvælger hvilke lærlinge, der skal afsted til Fort Worth.

OBS
Lærlingene og deres virksomheder skal være indstillede på at deltage i interviews og arrangementer i forbindelse med udsendelsen, som forventes at svare til tre arbejdsdage. Derudover skal virksomhed og lærling være indstillet på, at der indgås en uddannelsesaftale mellem lærling og Multicut A/S i udsendelsesperioden. Endeligt forudsætter udsendelsen, at lærlingen kan opnå sikkerhedsgodkendelse og visum i USA.
Der vil være økonomisk dækning for alle direkte omkostninger forbundet med opholdet.