Se dine ferierettigheder

Få overblik over dine rettigheder med ferie her. Se, hvad du får med ferieloven, og hvad du får ekstra med overenskomsten.

Det giver Ferieloven dig

  • 25 feriedage om året.
  • Ret til at holde 3 ugers samlet sommerferie i perioden den 1. maj og den 30. september (hovedferien).
  • Ret til at udskyde ferien, hvis du bliver syg op til den.
  • Ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i ferien.
  • Optjening af 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat. Optjening foregår i ferieåret (1. september til 31. august).
  • Mulighed for at overføre op til 5 ubrugte feriedage pr. ferieafholdelsesperiode.

DEN 6. FERIEUGE - DEN FÅR DU EKSTRA MED OVERENSKOMSTEN

5 ekstra feriefridage ud over de 25 feriedage i Ferieloven. Også kaldet den 6. ferieuge.

Garanti for feriepenge. Hvis din virksomhed ikke kan udbetale dine feriepenge, har du med overenskomsterne en garanti for at få dine feriepenge udbetalt.

Ekstra penge til din ferie. Når du har overenskomst i det private, har du også en fritvalgskonto, hvor din arbejdsgiver sætter et beløb ind. Det kan du vælge at bruge på fx ferie.

Mulighed for at aftale 3 ugers samlet ferie uden for den normale ferieperiode (1. maj – 30. september) med din arbejdsgiver.

 

 

Hvad får du udbetalt i ferien?

  • Timelønnet: 12,5 % af din ferieberettigede løn fra det seneste optjeningsår (kalenderår). Bliver udbetalt af din arbejdsgiver, hvis I har overenskomst. Ellers udbetales pengene af FerieKonto. Gælder også lærlinge.
  • Månedslønnet (funktionær/funktionærlignende ansat): Din sædvanlige løn + 1 % ferietillæg (udbetales normalt i april/maj). Udbetales af din arbejdsgiver. Gælder også lærlinge.