Se listen: Her er 7 ting, der forebygger stress

Mange danskere oplever et højt stressniveau på arbejdspladsen. Konsekvenserne kan være meget alvorlige, og derfor er det vigtigt at forebygge. Her får du en liste med syv ting, der forebygger stress.

Ordet ”stress” bruges på mange måder. Det er ikke en sygdom i sig selv, men en tilstand af psykisk belastning, som kan medføre sygdomme, hvis den ikke stoppes i tide. Man kan skelne mellem korttids- og langtidsstress.

Korttidsstress er som regel uproblematisk, og kan beskrives som det alarmberedskab, man kommer i, når man udsættes for en belastning, som kræver en ekstraordinær indsats af kortere varighed. Det kan være, at der sker noget uforudset i ens arbejdsproces, fx manglende leverancer eller andre uforudsete hændelser op til en vigtig deadline. Korttidsstress kan føles ubehagelig og give fx anspændthed, sug i maven, hjertebanken og påvirket åndedræt, men den kortvarige stress giver også én energi til at håndtere den akut opståede situation, man står overfor.

Langtidsstress er en tilstand, som man kan komme i, hvis den belastning man er udsat for, ikke forsvinder igen efter en periode. Ligesom korttidsstressen giver langtidsstressen energi til at imødegå de udfordringer man står overfor, men forskellen er at den opstår af længerevarende belastninger såsom konstant forhøjet arbejdsbyrde, mobning eller dårlig ledelse. Langtidsstressen gør, at kroppen er i forhøjet alarmberedskab over en lang periode på uger, måneder eller år. Kroppen får derved ikke hvilet tilstrækkeligt, og det tærer på personens ressourcer og helbred, hvilket på sigt kan medføre bl.a. nedsat immunforsvar, depression og hjertekarsygdomme. Derfor er det vigtigt, at den langtidsstressede person får hjælp og støtte til at håndtere belastningen. Det er muligt at standse langtidsstress i opløbet. Derfor er det vigtig, at der handles, så snart en kollega viser tegn på langtidsstress.

Her er 7 ting, der forebygger stress:

1. Vær opmærksom på, om du har symptomer på stress. Det kan fx være søvnmangel, humørforandringer eller hjertebanken. Vær særligt opmærksom, hvis symptomerne forekommer i længere tid ad gangen. Søg læge for at få afklaring.

2. Det er vigtigt at se stress som et fælles problem, og det er din arbejdsgivers ansvar, at du og dine kolleger ikke får stress. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du opdager stresssymptomer.

3. Fortæl også din chef og dine kolleger, hvis du oplever symptomer på stress gennem længere tid.

4. Sørg for at få afstemt forventningerne til dine opgaver med din chef.

5. Sig fra, hvis du oplever, at kravene i arbejdet ikke matcher den tid, du har til rådighed, eller hvis du mangler kompetencer for at kunne levere det forventede.

6. Lav aftaler om, hvordan I kan hjælpe hinanden på arbejdet, hvis nogle er overbebyrdede. Enten ved at tage opgaver for hinanden, eller samlet at melde ud til jeres ledelse, hvis bemanding eller deadlines ikke er realistiske.

7. Vær en god kollega – spørg og lyt til andre.

Kilde: Arbejdstilsynet og FIU-Ligestilling.

Din arbejdsgiver kan søge pulje
Din arbejdsgiver har mulighed for at søge midler fra en pulje til at forbedre arbejdsmiljøet, herunder at forebygge stress.

Puljen har eksisteret siden foråret 2021, og du kan læse mere om puljen, og hvordan man kan søge, her.

Kend symptomerne på stress

Fysiske symptomer:
- Hovedpine
- Hjertebanken
- Trykken for brystet
- Ondt i maven
- Hyppige infektioner
- Forværring af sygdomme
- Forhøjet blodtryk

Psykiske symptomer:
- Hukommelsesbesvær
- Koncentrationsbesvær
- Irritabilitet og aggressivitet
- Angstanfald
- Depression
- Tankemylder
- Rastløshed

Adfærdsmæssige symptomer:
- Søvnbesvær
- Længerevarende træthed
- Mindre engagement
- Nedprioritering af sociale relationer
- Øget forbrug af alkohol, cigaretter mm.
- Let til tårer