Senior i industrien? Her er dine nye fordele i OK20

Er du i slutningen af dit arbejdsliv og omfattet af Industriens Overenskomst? Her kan du læse om de tiltag, du får glæde af, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

Der er mere for alle i den nye overenskomst for industrien. Også til dig, der ikke har så mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Her kan du læse om de fordele, du opnår, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

 

3 % ekstra på fritvalgskontoen

Din Fritvalgskonto stiger fra 4 pct. til 7 pct.
Som senior i industrien har du automatisk en Fritvalgskonto. Se på din lønseddel, hvor mange penge der står på dit Fritvalgskonto.

Dit valg
Du vælger selv, hvad du vil bruge pengene på dit Fritvalgskonto til.

Arbejdsgiver betaler
Det er din arbejdsgiver, der indbetaler penge på din Fritvalgskonto.

Ekstra løn
Du kan bruge pengene til ekstra løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage).

Ekstra indbetaling til pension
Du vælger selv om det er hele opsparingen på din Fritvalgskonto - eller blot en del af den - der skal indbetales til din pension. Din arbejdsgiver skal have besked i god tid.

Ekstra seniordage
Hvis du er fem år fra den officielle pensionsalder, kan du bruge din Fritvalgskonto til at få ekstra feriedage. Bruger du hele din Fritvalgskonto på seniordage, kan du få i alt 14 seniordage. Det er seks dage mere end tidligere.

 

Højere satser
Mindstebetalingsløn stiger med 1,7% hvert år de næste tre år, hvis forliget bliver stemt igennem. Det svarer til 7,50 kroner mere i timen.

For langt de fleste på Industriens Overenskomst er lønnen, som er aftalt i forliget, kun en nedre grænse for, hvad arbejdsgiveren skal give i løn.

Den reelle løn er generelt højere og bliver forhandlet lokalt af tillidsrepræsentanter eller medarbejderen selv på virksomheden.

Overarbejdssatser og tillæg stiger med 1,6% hvert år indtil 2023.

Er du i tvivl om din løn, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling.

 

Bedre uddannelsesmuligheder – også hvis du bliver opsagt
I det nye forlig er 14 dages aftalt uddannelse gjort permanent. Det er en god idé at bruge de 14-dages selvvalgte uddannelse – også når du er tæt på pensionsalderen. Det betyder nemlig, at du kan lade dit hoved få ny viden, og dermed giver kroppen en pause.
Derudover er partnerne blevet enige om at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere, og det kan også være en fordel for dig som senior.

Flere uger med løn under sygdom
Perioden, hvor du kan få løn under sygdom, bliver med den nye overenskomst udvidet fra ni til 14 uger.

Få pensionsbidrag udbetalt som løn
Desuden bliver det nu muligt for medlemmer, der vælger at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen, at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn i stedet for.