Skatteminister: Faglært arbejdskraft er et af esserne i grøn omstilling

Claus Jensen var for nyligt på virksomhedsbesøg med skatteminister Morten Bødskov. Her fik Dansk Metal mulighed for at stille ministeren nogle spørgsmål om corona-håndteringen og faglærtes rolle i den grønne omstilling.

Spørgsmål: ”Under coronahåndteringen, har I da prioriteret at få arbejdsmarkedets parter tæt ind på beslutningerne?”

SVAR: ”Lige siden coronaen ramte os, har regeringen haft ét fokus: At sikre, at vi kommer igennem krisen sammen. Danske familier, lønmodtagere, virksomheder. Her har arbejdsmarkedets parter spillet en afgørende rolle. I fællesskab har vi fundet løsninger undervejs. Det gælder ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensation. På den måde er det lykkedes os at holde det arbejdende Danmark i gang, samtidig med at vi har spændt et sikkerhedsnet ud under de virksomheder og arbejdspladser, som er blevet hårdt ramt af corona. De mange trepartsaftaler viser virkelig styrken ved vores samfundskontrakt. Det er på mange måder unikt.”

Spørgsmål: ”Hvilke redskaber har regeringen prioriteret i forhold til at sikre flere private arbejdspladser (til Metals medlemmer)?”

SVAR: ”For en socialdemokratisk regering er det en kerneopgave at bekæmpe arbejdsløshed og investere i fremtiden. Vi har derfor også gjort brug af mange redskaber fra værktøjskassen. Vi har lavet trepartsaftaler om lærlinge, som har gjort det muligt at holde hånden under danske lærepladser. Vi har stillet milliardstore likviditetspakker til rådighed for virksomhederne. Og vi har afsat 6 mia. kr. frem mod 2025 til omstilling af virksomhedernes produktion, så vi kommer tættere på at indfri klimamålsætningen.

Det er mit håb, at virksomheder rundt i landet vil gribe den grønne bold, vi her kaster til dem fra Christiansborg. Det tror jeg, de vil. For det danske erhvervsliv er gode til at tænke grønt og allerede blandt de bedste i verden inden for grøn industri. I Danmark kan vi bygge vindmøller. Vi kan udvikle varmepumper, solceller og anden grøn teknologi. Og vi kan ikke mindst sælge vores produkter til udlandet. Tusindvis af grønne danske arbejdspladser er allerede skabt på den baggrund, og milliardstore eksportindtægter er kommet i kassen i Danmark. Den udvikling skal fortsætte, og vi vil give den et kraftigt skub i ryggen og sætte den grønne omstilling i et endnu højere gear.”

Spørgsmål: ”Hvordan ser du på faglærtes rolle i forhold til den grønne omstilling?”

SVAR: ”Danmark står med gode kort på hånden i forhold til at sikre, at den grønne omstilling skaber vækst og lokale arbejdspladser. Og her er den faglærte arbejdskraft et af esserne. Vi får blandt andet brug for smede til at producere biogasanlæg, elektrikere til at opstille ladestandere og industriteknikere til at producere vindmøller. Vores fælles opgave er derfor at sikre, at vi får uddannet flere faglærte til at understøtte den grønne omstilling.”