Slap dog af

Er du en af dem, der tit har overarbejde, tilkaldevagt eller nattevagt? Så prøv hviletidsberegneren og se, om du har fået 11 timers sammenhængende hvile.

​Det danske arbejdsmarked sover aldrig. De dyre, højteknologiske maskiner skal holde hjulene i gang, og it-systemer må ikke bryde ned. Mange steder kører de ansatte i døgndrift. Produktionstid er lig med penge. Det betyder, at nøglemedarbejdere skal være til rådighed på alle tider af døgnet.
Dette er hverdag for rigtig mange af Dansk Metals medlemmer.

Er du en af dem, der bør slappe lidt mere af? Test dig selv med den nye beregner.

 

 

Vidste du at...

...reglerne om hviletid, blev sat i verden for at sikre, at folk var udhvilede, når de kom på arbejde. 11 timers reglen stammer fra et EU-direktiv om arbejdstid, så reglen gælder alle virksomheder i EU.
11 timers reglen er indført for at undgå ulykker. Det nytter fx ikke noget, at man skal arbejde med farlige maskiner eller i højden, hvis man er alt for træt. Så stiger risikoen for ulykker, og det er det, man forsøger at forebygge med reglen.

Det kan du selv gøre:

 • Sæt dig ind i 11-timers reglen
 • Tjek om I har lokalaftaler om arbejdstid fx vagtordninger og montagearbejde
 • Spørg din tillids – eller arbejdsmiljørepræsentant om hvilke aftaler der gælder hos jer
 • Skriv dine arbejdstider ned, hvis du arbejder på skiftende tidspunkter
 • Tag fat i din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du får for mange opgaver på skæve tider
 • Kontakt din Metalafdeling, hvis der opstår en uenighed om dine arbejdstider.

Vidste du at...

Lange arbejdsdage ødelægger dit helbred:

Mere end 40 timer om ugen over længere tid øger din risiko for at få hjerte- og kar sygdomme.
Mere end 55 timer hver uge, har 33 pct. forøget risiko for at blive ramt af et slagtilfælde sammenlignet med dem, der arbejder 35-40 timer om ugen.

Men lange arbejdsdage betyder også:

 • flere ulykker
 • dårligere oplevet sundhed
 • mere sygdom
 • nedsat intellektuel præstation
 • negativ påvirkning af balancen mellem arbejdsliv og fritid
 • negativ påvirkning af balancen mellem arbejdsliv og fritid

Langt de fleste hører under 11 timers reglen. Men nogle har en særlig aftale om at høre under 8 timers reglen. Når man gør det, så ved man det som regel. Til de medlemmer, der hører under 8 timers reglen har vi også lavet en beregner. Prøv den - og læs også om de særlige forhold, der gælder, når man hører under en aftale om kun 8 timers sammenhængende hvile.