Den største luftmængde med det laveste energiforbrug

Industritekniker Bo Palle har i 41 år været med til at producere energieffektive ventilatorer hos NOVENCO Building & Industry i Næstved. Han kan godt lide at blive inddraget allerede i udviklingsfasen.

​NOVENCO Building & Industry i Næstved blev grundlagt i 1947 som Nordisk Ventilator Co. og har lige siden haft højeffektive ventilatorer som sit kerneprodukt. Bo Palle, udlært maskinarbejder hos NOVENCO, har kunnet følge udviklingen i de seneste 41 år, hvor han har været ansat i virksomheden. 

– Når jeg har været her så længe, er det jo nok et udtryk for, at jeg synes, det er en god arbejdsplads at være på. Jeg kan for eksempel godt lide at være med til udviklingen af løsningerne sammen med ingeniørerne, der tit kommer ned for at høre, om vi skal lave tingene på den ene eller den anden måde, fortæller han. 

Funktionalitet og ydeevne på NOVENCOs nuværende ZerAx-serie af ventilatorer er et resultat af mange års udviklingsarbejde. 

– Oprindeligt var det primære fokus for optimeringerne af ventilatorerne at nedbringe driftsomkostningerne. Men vores løbende designforbedringer har også betydet stadig bedre udnyttelse af den energi, der skal drive dem, så på den måde spiller vores løsninger fint ind i hele den grønne omstilling, fortæller administrerende direktør Lars Erik Knaack, der supplerer med den helt korte udgave at fordelen ved NOVENCOs ventilatorer: 

– Vi kan levere den største luftmængde med anvendelse af det laveste energiforbrug. Det er vores store styrke. 

NOVENCO udvikler og producerer primært axialventilatorer, som ifølge Lars Erik Knaack er mere energieffektive end centrifugalventilatorer. I dag har en ventilator fra NOVENCO en virkningsgrad på helt op til 92 pct., hvilket betyder at kun otte pct. af den energi, der bliver brugt til at drive ventilatoren går tabt i processen. 

I front med det miljørigtige 

I det daglige står Bo Palle ved en CNC-maskine og sikrer, at den kører, som den skal. Han har det rigtig godt med, at virksomhedens produkter bidrager positivt til miljøet. 

– Det er dejligt at være i front med noget, der er miljørigtigt. Det er supervigtigt, siger han og viser en af de mange detaljer i designet af ventilatorerne, som gør, at den er effektiv og energibesparende. 

– Afstanden mellem rotorbladet og den casing, den er monteret i, er minimal på vores ventilatorer. Det er medvirkende til at opnå det lave energiforbrug, men det kræver også, at vi producerer de enkelte komponenter så nøjagtigt, at der ikke er noget, der går imod, siger han. 

NOVENCOs ventilatorer bliver anvendt i bygninger, parkeringskældre, tunneller, datacentre og andre steder, hvor man har brug for effektiv ventilation. På rundturen i produktionshallerne på Industrivej bliver det tydeligt, at netop de store datacentre de senere år er blevet et meget vigtigt område for virksomheden – mange af folkene arbejder lige nu med en meget stor ordre til et Facebook-datacenter i USA. 

Alle bidrager 

Ifølge fabrikschef Danny CoordtWatz, der oprindeligt er uddannet maskinarbejder og senere har taget en ingeniøruddannelse, er håndværksmæssige kunnen på højt niveau og stor viden om ventilatorteknologi nøglen til NOVENCOs stærke position i markedet. 

– Det kan godt være, at vores ventilatorer kunne kopieres et eller andet sted ude i Fjernøsten, men for at få den optimale virkning, er man nødt til at forstå ventilatorens virkning i det specifikke miljø, den skal være i. Man skal forstå kundens præcise behov, så man kan give den rigtige rådgivning i forhold til det konkrete produkt, forklarer han. 

Danny Coordt-Watz fortæller også, hvorfor man inddrager alle medarbejdergrupper i udvikling og fintuning af produkterne. 

– Vi bruger jo rigtig meget tid på at nørkle med vores produkter, og vores erfaring er, at man kan tegne sig til og fra meget, men når det skal materialisere sig, så viser der sig altid noget. Derfor inddrager vi folk som Bo tidligt i udviklingsarbejdet. 

NOVENCO arbejder også løbende med at udvikle mere effektive og miljørigtige interne produktionsprocesser. Det kan for eksempel dreje sig om at udskifte gas-trucks med el-trucks eller reducere brugen af kemikalier. Og det kan ifølge Bo Palle også være et spørgsmål om at minimere spild fra stålpladerne ved at montere flere små plader sammen frem for at skære én stor.

Svejserobotten er kommet 

På rundturen møder vi den nyuddannede klejnsmed Michael B. Jakobsen, som står ved en svejserobot, der blev anskaffet for et års tid siden. Der var flere formål med anskaffelsen, forklarer Danny Coordt-Watz: 

– Robotten kan levere mere effektiv og dermed energibesparende svejsning, og så kan den give noget på arbejdsmiljøfronten, da svejsearbejdet jo godt kan være noget belastende for kroppen. Og så kan automatiseringen jo ikke mindst være med til at fastholde produktionen her i Danmark. 

Bo Palle ser ikke en trussel i automatiseringen af klassiske arbejdsfunktioner som svejsning: 

– Jeg synes, det er dejligt, at der er kommet gang i investeringerne, og at vi har fået noget godt for medarbejderne og noget, som bibeholder og skaber jobs.