Støtte fra Dansk Metal har sikret bedre overenskomster i Kenyas bilindustri

Kurser i forhandlingsteknik – afholdt af Dansk Metal – har styrket tillidsrepræsentanter fra den kenyanske bilindustris rolle ved forhandlingsbordet. Det har sikret lønforhøjelser, bedre pensionsordninger og flere fridage for arbejderne.

​Lønstigninger, bedre pensionsordninger og flere fridage. Det er nogle af de goder, som arbejdere i den kenyanske bilindustri fik med i deres seneste overenskomstaftale. Spørger man Rose Omamo, generalsekretær for det kenyanske metalarbejderforbund AUKMW (Amalgamated Union of Kenya Metal Workers), skyldes de gode resultater i høj grad de kurser, som faglig sekretær hos Dansk Metal, David Rosenqvist, holdt for kenyanske forhandlere sidste efterår.

– Vi har virkelig opnået nogle gode resultater takket være vores brug af den danske model, som David forklarede os om. Den er baseret på dialog og gennemarbejdede argumenter for vores forslag, hvor vi forklarer arbejdsgiverne om vores behov og årsagen til dem. Det åbner for en konstruktiv debat og fører til løsninger, hvor alle føler sig som vindere, siger Rose Omamo.

Uddanner tillidsrepræsentanter i forhandlingsteknik

På kongressen i september 2020 vedtog Dansk Metal at støtte det kenyanske metalforbund i at opnå lokalaftaler, som skaber bedre løn- og arbejdsforhold. Gennem kurser i forhandlingsteknik ønskede Dansk Metal via Ulandssekretariatet at bidrage til bedre forhold for kollegerne ude i verden og inspiration til at udvikle deres arbejdsmarked.

– Dansk Metals støtte til kollegerne i Kenya har skabt direkte resultater – mere i løn, mere i pension og mere ferie. Men ikke mindst har de forhandlingsteknikker, vi kender fra Danmark, åbnet for en fortsat og løbende dialog, siger næstformand i Dansk Metal, René Nielsen.  

Overenskomster, der sikrer bedre og mere stabile arbejdsforhold, er vigtige i Kenya, hvor de regeringsfastsatte minimumslønninger er så lave, at man som arbejder ikke kan leve af dem. Det er en problematik, som er blevet yderligere forstærket af først Covid-19-pandemiens lukning af det kenyanske samfund og derpå den seneste tids store prisstigninger på ris, brød og andre fødevarer.

Partner frem for modstander

Udviklingen øger betydningen af det Dansk Metal-støttede projekt, som fokuserede på tre lokalaftaler i den kenyanske bilindustri. Heriblandt lastbilfabrikanten Isuzu East Africa i Kenyas hovedstad Nairobi, hvor Abdulrazaq Watako som tillidsrepræsentant deltog i de seneste overenskomstforhandlinger. 

 – En af de mange ting, jeg tog med fra Davids undervisning til overenskomstforhandlingerne, var at se på arbejdsgiverne som partnere i stedet for modstandere. Det åbnede for, at vi kunne tale sammen i stedet for at være stædige og misforstå hinanden, forklarer Abdulrazaq Watako. 

Den ligeværdige tilgang til arbejdsgiverne gav langt bedre resultater, siger han og tilføjer:

– Samtidig blev der skabt grobund for, at vi kan føre vores krav videre i den næste runde om lokalaftaler. På den måde kan man sige, at vi går frem skridt for skridt i stedet for at komme buldrende med store krav – eksempelvis om 50 procent lønforhøjelse, som vi tidligere har gjort – med høj risiko for at tabe det hele på gulvet.

Taktiske forhandlinger

Under forhandlingerne præsenterede Abdulrazaq Watako – med inspiration fra David Rosenqvist fra Dansk Metal – udspil, der ikke var urealistisk høje, men stadig noget over målet.

– Vi var forberedt på at få nej til nogle af vores krav, men vidste også, at der var plads til, at vi bøjede lidt af. Eksempelvis lagde vi ud med at forlange en lønforhøjelse på 15 procent og fik 9 procent i overenskomsten for 2022. Det er et pænt stykke over den gennemsnitlige lønstigning på 5 procent i metalindustrien – og højere end inflationen, der er på 6 procent i Kenya. På den måde har vi øget vores kollegers købekraft og hjulpet til med at sørge for, at de kan kæmpe sig gennem hårde tider, siger Abdulrazaq Watako.

Uformel snak over en kop kaffe

Som tillidsrepræsentant har Abdulrazaq Watako også taget den uformelle del af den danske model til sig.

– Alt behøver ikke at foregå direkte ved forhandlingsbordet. Man kan også aftale at mødes med en leder eller HR-chef til en snak over en kop kaffe. Det skaber en direkte kontakt, der ofte kaster noget af sig, forklarer Abdulrazaq Watako.

Ud over højere løn får arbejderne hos Isuzu East Africa 25 feriedage med løn fra næste år mod de nuværende 23 dage, ligesom en bedre sundhedsforsikring også indgår i virksomhedens lokalaftale.

– Vi forsøgte også at få arbejdstiden sat ned fra 40 til 35 timer om ugen. Det lykkedes ikke i denne omgang, men vi fik en god diskussion om sagen, som vi tager op igen, næste gang vi skal forhandle overenskomst, siger Abdulrazaq Watako.

Effektivt redskab

Godfrey Wafula, tillidsrepræsentant hos Kenyas største bilproducent, Associated Vehicle Assemblers (AVA) i havnebyen Mombasa, understreger også sin store begejstring for at have lært om dansk forhandlingsteknik af Dansk Metal. 

– Den danske model, der bygger på dialog, er eteffektivt redskab i opgaven med at sikre og forbedre arbejdernes vilkår. Den gjorde os i stand til at få en toårig aftale om 12 procent lønstigning på plads, fordi vi forklarede om årsagerne til kravet – såsom de voldsomt stigende leveomkostninger, siger Godfrey Wafula.

Et andet vigtigt resultat af de seneste overenskomstforhandlinger hos Associated Vehicle Assemblers er en forbedret pensionsordning.

– Tidligere fik en medarbejder blot en sum penge ved sin fratrædelse. Nu har vi sørget for, at AVA har indført en pensionsordning, hvor arbejderne løbende indbetaler et individuelt beløb, der administreres af et forsikringsselskab. Det giver afkast undervejs og dermed en større udbetaling, når man forlader virksomheden. Det er en stor forbedring for vores kolleger, forklarer Godfrey Wafula.

Hos det kenyanske metalarbejderforbund AUKMW glæder generalsekretær Rose Omamo sig over de gode lokalaftaler i bilindustrien.

– Nu skal vi udbrede den danske forhandlingsmodel til alle vores afdelinger i metalindustrien i Kenya. Det bliver en stor opgave, men vi har et godt udgangspunkt, fastslår Rose Omamo.