Industriens tillidsfolk har tårnhøje forventninger til ordreindgangen

Industrien oplever virkelig fremgang efter corona. To ud af tre TR'ere forventer en stigning i ordreindgangen i det kommende år, viser Dansk Metals undersøgelse. Det er det højest målte de seneste syv år.

​Der bliver løbet hurtigt i industrien, og hvis du spørger Dansk Metals tillidsrepræsentanter, skal der løbes endnu hurtigere i fremtiden. To ud af tre tillidsrepræsentanter forventer en stigning i ordreindgangen i det kommende år. Det er det højest målte de seneste syv år. Med den øgede ordreindgang kommer også forventninger om flere ansatte og højere produktivitet. Efter næsten halvandet år med nedlukninger, restriktioner, lav forbrugertillid og lav efterspørgsel, ser skuden altså virkelig ud til at vende.

En af de virksomheder, hvor den øgede ordreindgang kan mærkes, er hos Disa Industries A/S. Fællestillidsrepræsentanten Ansgar Wassmann udtaler til Børsen, at ordreindgangen hos dem vil stige i hvert fald 10-15 pct. Selvom Disa Industries A/S har måttet foretage afskedigelser i 2020, forventer Ansgar Wassmann, at den øgede ordreindgang skaber et behov for flere medarbejdere i produktionen.

I industrien har konsekvenserne af coronakrisen indtil videre ikke været nær så slemme som frygtet. I maj 2020 forventede kun 26 procent af tillidsrepræsentanterne en stigning i ordreindgangen i det kommende år, men 38 procent oplevede rent faktisk en sådan stigning. De danske industrivirksomheder har det seneste år vist, at de er ekstremt konkurrencedygtige og omstillingsparate selv under svære kår.