TR redder jobbet for 40 kolleger

Serviceteknikerne stod over for en usikker fremtid, da Vestas skulle effektivisere. Så gav tillidsrepræsentanterne ledelsen et tilbud, de ikke kunne sige nej til.

Hverdagen ville aldrig blive den samme for serviceteknikerne i Vestas. Det vidste Claus Christensen, TR, da han fik beskeden på et fortroligt møde: Topledelsen ville effektivisere serviceteknikernes arbejde og lade et andet firma lave service på vindmøllerne.

- Det her er en bunden opgave. Men vi har ikke taget nogen beslutning om, hvordan det skal gøres. Hvad tænker I? sagde hans chef, Carsten Madsen.

Frem med lommeregneren
Der var brug for at gøre noget. Claus Christensen talte med TR-kollegaen Brian Hedegaard. Serviceteknikerne ville godt nok blive tilbudt at arbejde videre i det nye firma, men med tiden ville de få ringere arbejdsforhold og lavere løn, var de to tillidsfolk enige om.

- Hvis de andre kan gøre det mere effektivt, så kan vi da også. Vi giver dem et bedre tilbud, tænkte Claus Christensen.

Han vendte idéen med udvalgte kolleger, han stoler 100 procent på. De var med på idéen. Det samme var ledelsen, da han delte sine tanker med dem. 

Claus og Brian gik i gang med at regne på det. De lavede en liste over de cirka 50 forskellige arbejdsopgaver, en servicetekniker kan komme ud for i Vestas. De undersøgte, hvor lang tid hver opgave tog at udføre. Her opdagede de noget vigtigt. Der var alt for stor forskel på, hvor lang tid folk brugte på de samme opgaver. Noget, der tog én time for den ene, skulle den anden bruge tre timer på.

- Det var klart, at der var noget galt med den måde, vi arbejdede på. Enten brugte den hurtige for lidt tid, fordi han ikke var grundig nok. Eller også brugte den langsomme for meget tid, fordi han lavede mere end det, der var nødvendigt.

Intet billede valgt

Billedtekst: De to tillidsrepræsentanter Claus Christensen og Brian Hedegaard var med til at redde jobbet for 40 kolleger hos Vestas.

Simpel matematik
Derfra var det simpel matematik. De to tillidsfolk fandt frem til den tid, en servicetekniker optimalt skal bruge på de forskellige opgaver og gangede op med timelønnen. De var lettede, da regnestykket var gjort op. Den samlede pris var lavere end hos konkurrenten. Det var nok til at overbevise ledelsen om at beholde serviceteknikerne i Vestas. En ny lokalaftale blev forhandlet på plads. Serviceteknikerne skal finde en ny måde at arbejde på i fremtiden, men ingen går ned i løn eller bliver fyret.

Ny lokalaftale

 • Juni 2018
  Ledelsen for Vestas i Nord- og Centraleuropa beslutter, at servicen i Vestas skal effektiviseres.
 • September 2018
  Claus foreslår ledelsen, at medarbejderne kan lave et modbud.
 • December 2018
  Medarbejderne præsenterer deres bud.
 • Februar 2019
  Den øverste ledelse vælger medarbejdernes model frem for buddet fra den eksterne leverandør.
 • April 2019
  Den nye lokalaftale træder i kraft.

Åben ledelse
- Det her lykkedes kun, fordi vi blev inddraget tidligt i processen af ledelsen. Ellers havde vi ikke haft tid til det. De lagde åbent frem, at de forhandlede med et andet firma. Det kunne vi så forholde os til, og vi havde aldrig en fornemmelse af, at de udnyttede det til at spille os ud mod hinanden for at presse den laveste pris igennem, forklarer Claus Christensen.

Det er et udtryk for en ny form for ledelse, som Vestas har arbejdet med i de seneste år, siger Carsten Madsen, area manager.

- Vi prøver at presse beslutningerne så langt ud i virksomheden som muligt. Medarbejderne skal involveres så meget, det overhovedet kan lade sig gøre. For det er dem, det står med hænderne i maskinrummet. Det er vi nødt til, hvis vi skal træffe de bedste beslutninger som virksomhed.

- Det kræver også, at jeg er fuldstændig transparent som leder. Derfor involverer vi altid vores tillidsfolk så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke gå og gemme på noget, siger Carsten Madsen.

Vestas' 3 råd til bedre samarbejde

 • Vis tillid: TR og ledelse skal vise hinanden tillid. Det vil sige, at man kan tale fortroligt sammen om følsomme emner. Og når man har en aftale, så har man en aftale – også selv om den ikke er skrevet ned står sort på hvidt i jurasprog.
 • Tag det skridt for skridt: Organisationen skal være klædt på til at inddrage medarbejderne i de store beslutninger. Ansvaret skal lægges ud skridt for skridt, indtil det er en del af kulturen.
 • Vær åben: Man skal være transparent. Medarbejderne kan ikke involveres, hvis ledelsen spiller med lukkede kort. Selvfølgelig skal ledelse og medarbejdere kunne tale indbyrdes om ting, som modparten ikke hører. Men der skal ikke være noget skjult i det store hele.
 • Kilde: Carsten Madsen og Claus Christensen, Vestas.

Tillid, tak
Det gode samarbejde er ikke en selvfølge, pointerer tillidsmand Claus Christensen. Det kræver tillid.

- Vi har været vant til topdown-beslutninger i Vestas. Derfor er vi også glade og stolte over, at ledelsen viser os den tillid nu, og vi kan arbejde sammen om at finde de bedste løsninger, siger Claus Christensen.

Hvordan er det som tillidsmand at hjælpe ledelsen med at finde besparelser, der i sidste ende kan risikere at give færre job til serviceteknikere?

- Det er en knivsæg at gå på. Men sagen er den, at hvis ikke vi har en lønsom virksomhed, så har vi ikke nogen arbejdsplads. Vi er nødt til at sikre, at vi kan levere det, der skal til, for at Vestas kan konkurrere. Det er en fælles opgave.